Preskočiť na obsah

ZMENA 03/2020

Zverejnené
1. marca 2020
Kategória

Prílohy

Stiahnuť súbor A-Textova-cast 195 KB / PDF Stiahnuť súbor Uzemny-plan-obce-Borova-v-zneni-neskorsich-zmien-Zmena-03-2020 77 KB / PDF Stiahnuť súbor B.02.-Komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzitia-uzemia-Zmena-03-2020 34 KB / PDF Stiahnuť súbor B.02-Komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzitia-uzemia-Zmena-03-2020-–-NALOZKA-M-1-5-000 961 KB / PDF Stiahnuť súbor B.02-Komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzitia-uzemia-Zmena-03-2020-M-1-5-000 809 KB / PDF Stiahnuť súbor B.03.-Vykres-riesenia-verejneho-dopravn-ho-vybavenia-Zmena-03-2020-1 34 KB / PDF Stiahnuť súbor B.03-Vykres-riesenia-verejneho-dopravneho-vybavenia-Zmena-03-2020-–-NALOZKA-M-1-5-000 957 KB / PDF Stiahnuť súbor B.03-Vykres-riesenia-verejneho-dopravneho-vybavenia-Zmena-03-2020M-1-5-000 782 KB / PDF Stiahnuť súbor B.04.-Vykres-riesenia-verejneho-technickeho-vybavenia-Vodne-hospodarstvo-Zmena-03-2020 34 KB / PDF Stiahnuť súbor B.04-Vykres-riesenia-verejneho-technickeho-vybavenia-–-Vodne-hospodarstvo-Zmena-03-2020-–-NALOZKA-M-1-5-000-1 860 KB / PDF Stiahnuť súbor B.04-Vykres-riesenia-verejneho-technickeho-vybavenia-–-Vodne-hospodarstvo-Zmena-03-2020M-1-5-000 750 KB / PDF Stiahnuť súbor B.05-Vykres-riesenia-verejneho-technickeho-vybavenia-Energetika-a-spoje-Zmena-03-2020 35 KB / PDF Stiahnuť súbor B.05-Vykres-riesenia-verejneho-technickeho-vybavenia-–-Energetika-a-spoje-Zmena-03-2020-–-NALOZKA-M-1-5-000 862 KB / PDF Stiahnuť súbor B.05-Vykres-riesenia-verejneho-technickeho-vybavenia-–-Energetika-a-spoje-v-zneni-Zmien-01-2008-02-2008-08-2008-–-11-2020-Podklad-pre-vymedzenie-lokalit-Zmeny-03-2020M-1-5-000 564 KB / PDF Stiahnuť súbor B.05-Vykres-riesenia-verejneho-technickeho-vybavenia-–-Energetika-a-spoje-Zmena-03-2020-M-1-5-000 728 KB / PDF Stiahnuť súbor B.07.-Vykres-perspektivneho-pouzitia-PPF-a-LPF-na-nepolnohospodarske-ucely-Zmena-03-2020 35 KB / PDF Stiahnuť súbor B.07-Vykres-perspektivneho-pouzitia-PPF-a-LPF-na-nepolnohospodarske-ucely-Zmena-03-2020-–-NALOZKA-M-1-5-000 639 KB / PDF Stiahnuť súbor B.07-Vykres-perspektivneho-pouzitia-PPF-a-LPF-na-nepolnohospodarske-ucely-Zmena-03-2020-M-1-5-000 506 KB / PDF Stiahnuť súbor C.01.-Textova-cast 143 KB / PDF Stiahnuť súbor C.02-C.03.-Graficka-cast 443 KB / PDF Stiahnuť súbor C.02.-Limity-a-regulativy-rozvoja-Zmena-03-2020 34 KB / PDF Stiahnuť súbor C.02-Limity-a-regulativy-rozvoja-Zmena-03-2020-–-NALOZKA-M-1-5-000 858 KB / PDF Stiahnuť súbor C.02-Limity-a-regulativy-rozvoja-v-zneni-Zmien-01-2008-02-2008-08-2008-–-11-2020-Podklad-pre-vymedzenie-lokalit-Zmeny-03-2020-M-1-5-000 640 KB / PDF Stiahnuť súbor C.02-limity-a-regulativy-rozvoja-Zmena-03-2020-M-1-5-000 656 KB / PDF