Starosta obce

Ing. Igor Košík

Starosta obce

starosta@borova.sk +421 903 730 569

Zverejnené 3. januára 2023.
Bez úpravy .