Obec v kocke

Prvá písomná zmienka


v roku 1589

Nadmorská výška

232 m n.m.

Rozloha

 6,760 km2 (676 ha)

Počet obyvateľov

456

Región

ZMO – Jaslovské Bohunice

Samosprávny kraj

Trnavský

Zverejnené 15. decembra 2022.
Upravené 28. decembra 2022.