Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Borová.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
3
9
17
31
Február
6
14
28
Marec
5
13
27
Apríl
2
10
24
30
Máj
8
22
28
Jún
5
19
25
Júl
3
17
23
31
August
14
20
28
September
11
17
25
Október
9
15
23
November
6
12
20
December
4
10
18

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.