Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Borová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 k zmluve č. tz2017-07-19vs3

ID: D1/2023 – TOPSET Solutions s. r. o.

114,00 €

14.3.2023

Začiatok účinnosti 15.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.3.2023

Suma s DPH 114,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 2/2023 – Alphabet group s. r. o.

800,00 €

10.3.2023

Začiatok účinnosti 10.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.3.2023

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla

ID: 1/2023 – Alphabet partner s.r.o.

800,00 €

9.3.2023

Začiatok účinnosti 28.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.1.2023

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

priloha -NEVIA

31.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Notárska zápisnica – Kúpna zmluva zo dňa 14.03.2022 medzi obcou Borová a Štefan Groschmidt.

31.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. ZM – 01-2022 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o.

31.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o.

31.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Hromadná licenčná zmluva pre práva k hudobným dielam zo dňa 14.01.2022 medzi obcou Borová a SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský.

31.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Borová

Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová

Objednávateľ - IČO 00312291

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy