Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 15.3.2022