Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 09.10.2017 v zasadačke obecného úradu