Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3-2017 obce Borová o O URČENÍ MIEST NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV – Návrh