Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027. Pripomienky môžete do 14.12.2023 podávať na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova8, Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.