Preskočiť na obsah

Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ