Preskočiť na obsah

Návrh Dodatok k VZN č.6/2016 o miestnych daniach na území obce