Preskočiť na obsah

Návrh Dodatok k VZN č.5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce