... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Pozvánka 22.03.2019

Srdečne Vás pozývame na 3. ročník Borovský zákusok dňa 07.04.2019

Čítajte viac »


Zmluva 15.03.2019

Zmluva o dielo zo dňa 28.02.2019 medzi obcou Borová a Folklórny súbor Rošindolčané.

Čítajte viac »


Zápisnica 14.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.2.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 26.02.2019

Srdečne Vás pozývame na pochovávanie basy dňa 2.3.2019 v KD Borová

Čítajte viac »


Zmluva 20.02.2019

Zmluva o poskytovaní služby "Skôlka KOMENSKY Plus" zo dňa 11.02.2019 medzi obcou Borová a KOMENSKY, s.r.o.

Čítajte viac »


Projekt 30.01.2019

Operačný program Kvalita životného prostredia. Názov projektu: Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo.

Čítajte viac »


Oznam 15.02.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: obec@borova.sk


Zmluva 15.02.2019

Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP zo dňa 08.02.2019 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o.

Čítajte viac »


Dodatok ku zmluve 06.02.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa dňa 29.01.2019 medzi obcou Borová a ZSE Energia, a.s.

Čítajte viac »


Oznam 30.01.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: obec@borova.sk


Oznam 30.01.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31.12.2018 medzi obcami.

Čítajte viac »


Dodatok 25.01.2019

Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb v oblasti telekomunikácii zo dňa dňa 23.01.2019 medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s.

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-055 súpravy povodňovej záchrannej služby zo dňa 26.11.2018 medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Čítajte viac »


Dodatok 25.01.2019

Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 14.12.2018 medzi obcou Borová a ENVIROPOL SK, s.r.o.

Čítajte viac »


Oznam 18.12.2018

Oznámenie o pridelení nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo.

Čítajte viac »


Zmluva 17.01.2019

Kúpna zmluva zo dňa 14.01.2019 medzi obcou Borová a Drahomíra Takácsová

Čítajte viac »


OZNAM 14.01.2019

Motokárová dráha Dlhá prijme do TPP čašníčku so znalosťami administratívy s nástupom možným od 1.4.2019.
Požiadavky : prax v reštauračnom zariadení, práca s počítačom, flexibilita a chuť pracovať.
Platobné podmienky pri osobnom pohovore. Záujemkyne sa môžu bližšie informovať u p. Oravca na tel. čísle 0903 20 53 10.

Zmluva 08.01.2019

Zmluva o prevádzkovaní miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov

Čítajte viac »


Novinky :

Počasie: