... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Oznam 24.05.2019

Akcia deň detí dňa 1. júna sa v obci Borová nekoná – je zrušená.

Čítajte viac »


Výzva 22.05.2019

Výzva na predkladanie ponúk pre garáž pre zásahové vozidlá DHZ

Čítajte viac »


Návrh 22.05.2019

Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2018

Čítajte viac »


Zmluva 22.05.2019

Zmluva o zabezpečení dodávky čerstvého ovocia a zeleniny pre materskú školu obce zo dňa 20.05.2019 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 16.05.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 20.5.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 10.05.2019

Srdečne Vás pozývame na deň matiek dňa 12.05.2019 do Kultúrneho domu obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 12.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zo dňa 11.04.2019 medzi obcou Borová a Dobrovoľná požiarna ochrana SR.

Čítajte viac »


Dohoda 12.04.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 27.03.2019 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava.

Čítajte viac »


Dodatok 12.04.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2019 medzi obcou Borová a Peter OBORIL.

Čítajte viac »


Oznam 28.03.2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu: obec@borova.sk
Žiadosť musí obsahovať:
meno, priezvisko, rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ nemá pridelené rodné číslo, štátna príslušnosť, názov obce, ulice, súpisné a orientačné číslo domu trvalého pobytu.


Oznam 26.03.2019

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: obec@borova.sk


Oznam - brigáda 25.03.2019

Dňa 30.3.2019, t.j. v sobotu, sa uskutoční brigáda na čistenie priekop borovskej cesty od rázcestia Borová /hradská/ po obec Borová. Zraz účastníkov brigády je o 8,00 hod. pri kultúrnom dome. Odvoz brigádnikov na hradskú, rukavice, mechy na odpad a odvoz odpadu zabezpečí obecný úrad. Obecný úrad vopred ďakuje všetkým, ktorým záleží na skrášľovaní životného prostredia.


Pozvánka 22.03.2019

Srdečne Vás pozývame na 3. ročník Borovský zákusok dňa 07.04.2019

Čítajte viac »


Zmluva 15.03.2019

Zmluva o dielo zo dňa 28.02.2019 medzi obcou Borová a Folklórny súbor Rošindolčané.

Čítajte viac »


Zápisnica 14.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.2.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 26.02.2019

Srdečne Vás pozývame na pochovávanie basy dňa 2.3.2019 v KD Borová

Čítajte viac »


Zmluva 20.02.2019

Zmluva o poskytovaní služby "Skôlka KOMENSKY Plus" zo dňa 11.02.2019 medzi obcou Borová a KOMENSKY, s.r.o.

Čítajte viac »


Projekt 30.01.2019

Operačný program Kvalita životného prostredia. Názov projektu: Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo.

Čítajte viac »


Oznam 15.02.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: obec@borova.sk


Zmluva 15.02.2019

Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP zo dňa 08.02.2019 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o.

Čítajte viac »


Dodatok ku zmluve 06.02.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa dňa 29.01.2019 medzi obcou Borová a ZSE Energia, a.s.

Čítajte viac »


Oznam 30.01.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: obec@borova.sk


Oznam 30.01.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31.12.2018 medzi obcami.

Čítajte viac »


Dodatok 25.01.2019

Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb v oblasti telekomunikácii zo dňa dňa 23.01.2019 medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s.

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-055 súpravy povodňovej záchrannej služby zo dňa 26.11.2018 medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Čítajte viac »


Dodatok 25.01.2019

Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 14.12.2018 medzi obcou Borová a ENVIROPOL SK, s.r.o.

Čítajte viac »


Novinky :

Počasie: