... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Oznam 11.01.2018

Oznamy pre daňovníkov - zmeny v daňových povinnostiach občanov Borovej.

Čítajte viac »


Dodatok 02.01.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve medzi obcou Borová a Jozef Volek.

Čítajte viac »


Rozpočet 2018 28.12.2017

Schválený rozpočet obce Borová.

Čítajte viac »


Dodatok 28.12.2017

Dodatok k zmluve č. S08T700011 o zvoze a skládkovaní odpadu.

Čítajte viac »


Zmluva 28.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.

Čítajte viac »


Oznam 22.12.2017

Cenník a nájomné za užívanie hrobového miesta obce Borová.

Čítajte viac »


Vývoz odpadu 22.12.2017

FCC Trnava oznamuje, že vývoz komunálneho odpodu bude tak ako je v harmonograme vývozu KO 26.12.2017. Vývoz separovaného odpadu bude aj 2.1.2018.

Čítajte viac »


Uloženie zásielky 22.12.2017

Oznámenie o uložení zásielky pre Jozef Wollner.

Zásielka »


Úradné hodiny počas vianočných sviatkov 20.12.2017

Zmena úradných hodín obecného úradu Borová počas vianočných sviatkov roku 2017.

Čítajte viac »


Zmluva Ministerstvo vnútra SR 15.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra SR - okresný úrad

Čítajte viac »


Zmluva MAKROAUDIT s.r.o. 15.12.2017

Zmluva o poskytnutí služieb medzi obcou Borová a MAKROAUDIT s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva Finančná správa SR 15.12.2017

Dohoda o elektronickom doručovaní medzi obcou Borová a Finančnou správou SR.

Čítajte viac »


Zmluva TOPSET Solutions, s.r.o. 12.12.2017

Zmluva o aktualizácii programov, softvérovej podpore, licenčná zmluva medzi obcou Borová a TOPSET Solutions, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 05.12.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borová dňa 13.12.2017 o 17:00.

Čítajte viac »


Zmluva ZSE Energia, a.s. 04.12.2017

Zmluva o dodávke elektriny.

Čítajte viac »


Dodatok Slovak Telekom, a.s. 04.12.2017

Dodatok o telekomunikačných službách medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s..

Čítajte viac »


Projekt Reštart 29.11.2017

Národný projekt Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezemestnaných.

Čítajte viac »


Rozpočet na roky 2018 - 2020 obce Borová 28.11.2017

Návrh rozpočtu obce Borová na roky 2018 - 2020

Čítajte viac »


Zmluva 23.11.2017

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Kultúrneho domu

Čítajte viac »


Zmluva 17.11.2017

Zmluva o bežnom účte obce Borová

Čítajte viac »


Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: