... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Zápisnica 28.09.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 23.09.2021

Čítajte viac »


Zmluva 22.09.2021

Príkazná zmluva č. 32/VO/02/2021/EL-KSVO zo dňa 30.06.2021 medzi obcou Borová a KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 21.09.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 23.09.2021

Čítajte viac »


Dokument 23.08.2021

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Čítajte viac »


Dodatok 28.07.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov dňa 6.11.2020 zo dňa 28.07.2021 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o.

Čítajte viac »


WiFi pre Teba 20.07.2021

Prílohy programu WiFi pre Teba

Čítajte viac »


Zmluva 06.07.2021

Kúpa zmluva o predaji pozemku zo dňa 06.07.2021 medzi obcou Borová a MUDr. Lucia Pecková s malželom Ing. Peter Pecko

Čítajte viac »


Zápisnica 01.07.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 29.06.2021

Čítajte viac »


VZN 01.07.2021

VZN č. 1/2021 k Zmene č. 3/2020 Územného plánu obce Borová

Čítajte viac »


Pozvánka 26.06.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 29.06.2021

Čítajte viac »


Zmluva 21.06.2021

Zmluva o prenájme pozemkov zo dňa 18.06.2021 medzi obcou Borová a AGROVIN Častá, a.s.

Čítajte viac »


Návrh VZN 14.06.2021

Návrh VZN č. 1/2021 k Zmene č. 3/2020 Územného plánu obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 07.06.2021

Zmluva o spolupráci zo dňa 07.06.2021 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Záverečný účet 03.06.2021

Záverečný účet obce Borová za rok 2020 - NÁVRH

Čítajte viac »


Cerfikát 28.05.2021

OBEC BOROVÁ -Certifikát za rok 2020 za množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 28 339 kg.
Ďakujem. starostka

Certifikát »


Zápisnica 28.05.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.05.2021

Čítajte viac »Wifi pre Teba