* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Oznam 15.02.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: obec@borova.sk


Zmluva 15.02.2019

Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP zo dňa 08.02.2019 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o.

Čítajte viac »


Dodatok ku zmluve 06.02.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa dňa 29.01.2019 medzi obcou Borová a ZSE Energia, a.s.

Čítajte viac »


Oznam 30.01.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: obec@borova.sk


Oznam 30.01.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31.12.2018 medzi obcami.

Čítajte viac »


Dodatok 25.01.2019

Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb v oblasti telekomunikácii zo dňa dňa 23.01.2019 medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s.

Čítajte viac »


Zmluva 25.01.2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-055 súpravy povodňovej záchrannej služby zo dňa 26.11.2018 medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Čítajte viac »


Dodatok 25.01.2019

Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 14.12.2018 medzi obcou Borová a ENVIROPOL SK, s.r.o.

Čítajte viac »


Oznam 18.12.2018

Oznámenie o pridelení nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo.

Čítajte viac »


Zmluva 17.01.2019

Kúpna zmluva zo dňa 14.01.2019 medzi obcou Borová a Drahomíra Takácsová

Čítajte viac »


OZNAM 14.01.2019

Motokárová dráha Dlhá prijme do TPP čašníčku so znalosťami administratívy s nástupom možným od 1.4.2019.
Požiadavky : prax v reštauračnom zariadení, práca s počítačom, flexibilita a chuť pracovať.
Platobné podmienky pri osobnom pohovore. Záujemkyne sa môžu bližšie informovať u p. Oravca na tel. čísle 0903 20 53 10.

Zmluva 08.01.2019

Zmluva o prevádzkovaní miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov

Čítajte viac »


Stránkové dni Obecného úradu Borová počas vianočných sviatkov:

Piatok 21.12.2018 zatvorené

Štvrtok 27.12.2018 zatvorené

Piatok 28.12.2018 zatvorené

Streda 2.1.2019 zatvorené

Štvrtok 3.1.2019 zatvorené

Piatok 4.1.2019 zatvorené


Pozvánka 21.12.2018

Pozvánka na stolnotenisový turnaj Borová dňa 05.01.2019

Čítajte viac »


Správa 18.12.2018

Správa auditora obce Borová za rok 2017

Čítajte viac »


Zmluva 18.12.2018

Zmluva o audite zo dňa 10.12.2017 medzi obcou Borová a JURA audit, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 14.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 13.12.2018

Čítajte viac »


OZNAM 14.12.2018

chceli by sme Vás informovať, že počas sviatkov bude v našej obci pozmenení termín zvozu triedeného odpadu nasledovne:
Borová (triedený zber) 01.01.2019 presunúť na 29.12.2018 o 6:00 hod.
Prosíme obyvateľov, aby mali v daný termín nádoby pripravené na vývoz.


Zápisnica 12.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 04.12.2018

Čítajte viac »


Dodatok ku zmluve 12.12.2018

Dodatok k zmluve č.S08T700011 o zvoze a skladovaní odpadu zo dňa 26.11.2017 medzi obcou Borová a FCC Trnava, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 04.12.2018

Kúpna zmluva medzi obcou Borová a Roman Domonkoš

Čítajte viac »


Pozvánka 29.11.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obce Borová dňa 04.12.2018

Čítajte viac »


Zápisnica 29.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 26.11.2018

Čítajte viac »


Voľby 12.11.2018

Aktuálne výsledky volieb obce Borová

Čítajte viac »


Návrh rozpočtu 10.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva o dotácii 10.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu medzi obcou Borová a Úradom vlády SR

Čítajte viac »


Zmluva o účte 10.11.2018

Zmluva o Garančnom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s.

Čítajte viac »


Zmluva o dotácii 10.11.2018

Zmluva o poskutnutí dotácie na garáž medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra SR

Čítajte viac »


Zmluva o reklame 25.10.2018

Zmluva o reklame medzi obcou Borová a BetónRacio, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva WiFi 05.10.2018

Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 1.10.2018 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 03.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 27.9.2018

Čítajte viac »


Voľby 2018 24.09.2018

Oznámenie o podaných kandidátnych listinách

Čítajte viac »


Nájomná zmluva 18.09.2018

Nájomná zmluva obce Borová a Vanda Skácelová

Čítajte viac »


Guláš - pravidlá 10.09.2018

Súťaž vo varení gulášu v obci Borová a platné pravidlá.

Čítajte viac »


Zmluva kamery 06.09.2018

Zmluva na kamerový systém zo dňa 06.09.2018 medzi obcou Borová a K.I.T. s r.o.

Čítajte viac »


Zmluva dotácia 30.08.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie zo dňa 30.08.2018 medzi obcou Borová a Trnavský samosprávny kraj

Čítajte viac »


Nájomná zmluva 15.08.2018

Nájomná zmluva obce Borová a Ivona Domonkošová

Čítajte viac »


Verejná vyhláška 10.08.2018

Verejná vyhláška zmeny a doplnky územného plánu obce Borová.

Čítajte viac »


Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: