... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Zápisnica 27.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 21.05.2020

Čítajte viac »


Dôležité! 25.03.2020

Sledujte, prosím oznamy v aktualitách ohľadom Koronavírusu vpravo.


Oznam 23.03.2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Borová za rok 2019. V zmysle § 4 odst. 6. zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Borová predstavuje 60,06%.


Oznam 18.03.2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID-19 pre zamedzenie šírenia koronavírusu obmedziť styk s verejnosťou na úradoch, bude Obecný úrad v Borovej od 17.3.2020 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ.
Všetky otázky Vám v tomto čase radi zodpovieme telefonicky alebo emailom.
tel.: 0903730569, 0907600756
e-mail: obec@borova.sk

Dôležitá informácia! 16.03.2020

KORONA vírus COVID-19, všetky informácie nájdete vpravo v novinkách.

Čítajte viac »


Oznamy 11.03.2020

1. Farský úrad Dlhá oznamuje farníkom, že z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu sa nebudú konať sväté omše od 11.3.2020 do 23.3.2020
2. Predseda SZZ oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza, ktorá sa mala konať 15.3.2020 sa ruší. Nový termín výročnej členskej schôdze SZZ je 29.3.2020 / nedeľa/ o 14.30 hodine v zasadačke obecného úradu.
3. Obecný úrad oznamuje občanom, že 12.3.2020 od 12.00 hod. a 13.3.2020 bude obecný úrad zatvorený.
4. Obecný úrad prosí rodičov detí, ktoré sú kvôli šírenia koronavírusu doma, aby sa deti zdržovali doma a nie v skupinách na verejných priestranstvách / ihrisko/.
5. Ambulancia MUDr. Císarovej oznamuje, že dňa 17.3.2020 bude zatvorená. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák.


Oznam 10.03.2020

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR o zamedzení šírenia koronavírusu obec Borová ruší akciu súťaž o Najlepší zákusok, ktorá bola naplánovaná na 22.3.2020.

Starostka obce Borová


Zápisnica 25.02.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 24.02.2020

Čítajte viac »


Pozvánka 18.02.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 24.02.2020

Čítajte viac »


Oznam 10.02.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.1.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-5/2020 o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks brezy a 1 ks orecha - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 295/5 resp. 295/9 v katastrálnom území Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dlhá.


Zmluva 07.01.2020

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu medzi obcou Borová a FCC Trnava, s.r.o.

Čítajte viac »


Oznam 20.12.2019

Otváracie hodiny Obecného úradu počas vianočných sviatkov:

Pondelok (23.12.2019) zatvorené
Piatok (27.12.2019) zatvorené
Pondelok (30.12.2019) zatvorené
Utorok (31.12.2019) zatvorené
Štvrtok (02.1.2020) zatvorené
Piatok (03.1.2020) zatvorené

Od 7.1.2020 otvorené podľa stránkových hodín obecného úradu.V prípade potreby tel. 0907600756


Harmonogram vývozu smetí 2020, 19.12.2019

Pozrite si nový harmogram vývozu smetí na rok 2020.

Čítajte viac »


Oznam 19.12.2019

Starostka obce Vás srdečne pozýva na Silvestra v obci.

Čítajte viac »


Oznam 19.12.2019

FCC Trnava oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční 21.12.2019 t.j. v sobotu od 6.00 hod. Vývoz 31.12.2019 bude bez zmeny t.j. 31.12.2019 od 6.00 hod. (zber plastov)


Zápisnica 10.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.11.2019

Čítajte viac »


Rozpočet 04.12.2019

Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022

Čítajte viac »


Zmluva 02.12.2019

Zmluva o nájme zo dňa 29.11.2019 medzi obcou Borová a Barbora Lovíšková.

Čítajte viac »


Pozvánka 22.11.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 25.11.2019

Čítajte viac »


Zmluva 18.11.2019

Zmluva o zabezpečení reklamy medzi obcou Borová a BetónRacio, s.r.o.

Čítajte viac »


Lampiónový sprievod 07.11.2019

Posvietme si na zimu ...

Čítajte viac »


Zmluva 06.11.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zriadenie bezplatných Wifi sietí v obci Borová

Čítajte viac »


Návrh rozpočtu 06.11.2019

Návrh - Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022

Čítajte viac »


Zápisnica 07.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 02.09.2019

Čítajte viac »


Zmluva 07.10.2019

Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s.

Čítajte viac »


Zmluva 10.09.2019

Zmluva na výkon stavebného dozoru medzi obcou Borová a Peter Bobek.

Čítajte viac »


Pozvánka 05.09.2019

Pozvánka na varenie guláša obce Borová dňa 11.09.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 27.08.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 02.09.2019

Čítajte viac »


Informácia 02.08.2019

Pridelenie zdravotného obvodu pre občanov obce Borová.

Čítajte viac »


Zmluva 13.06.2019

Zmluva o dielo "Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová" 13.06.2019 medzi obcou Borová a CoolStav, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 06.06.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 06.06.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 10.6.2019

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2019

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Vanda Skácelová.

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2019

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Alena Vargová.

Čítajte viac »


Oznam 24.05.2019

Akcia deň detí dňa 1. júna sa v obci Borová nekoná – je zrušená.

Čítajte viac »


Výzva 22.05.2019

Výzva na predkladanie ponúk pre garáž pre zásahové vozidlá DHZ

Čítajte viac »


Návrh 22.05.2019

Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2018

Čítajte viac »


Zmluva 22.05.2019

Zmluva o zabezpečení dodávky čerstvého ovocia a zeleniny pre materskú školu obce zo dňa 20.05.2019 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 16.05.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 20.5.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 10.05.2019

Srdečne Vás pozývame na deň matiek dňa 12.05.2019 do Kultúrneho domu obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 12.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zo dňa 11.04.2019 medzi obcou Borová a Dobrovoľná požiarna ochrana SR.

Čítajte viac »


Dohoda 12.04.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 27.03.2019 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava.

Čítajte viac »


Dodatok 12.04.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2019 medzi obcou Borová a Peter OBORIL.

Čítajte viac »


Oznam 28.03.2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu: obec@borova.sk
Žiadosť musí obsahovať:
meno, priezvisko, rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ nemá pridelené rodné číslo, štátna príslušnosť, názov obce, ulice, súpisné a orientačné číslo domu trvalého pobytu.


Oznam 26.03.2019

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: obec@borova.sk


Oznam - brigáda 25.03.2019

Dňa 30.3.2019, t.j. v sobotu, sa uskutoční brigáda na čistenie priekop borovskej cesty od rázcestia Borová /hradská/ po obec Borová. Zraz účastníkov brigády je o 8,00 hod. pri kultúrnom dome. Odvoz brigádnikov na hradskú, rukavice, mechy na odpad a odvoz odpadu zabezpečí obecný úrad. Obecný úrad vopred ďakuje všetkým, ktorým záleží na skrášľovaní životného prostredia.


Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: