... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Zápisnica 10.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.11.2019

Čítajte viac »


Rozpočet 04.12.2019

Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022

Čítajte viac »


Zmluva 02.12.2019

Zmluva o nájme zo dňa 29.11.2019 medzi obcou Borová a Barbora Lovíšková.

Čítajte viac »


Pozvánka 22.11.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 25.11.2019

Čítajte viac »


Zmluva 18.11.2019

Zmluva o zabezpečení reklamy medzi obcou Borová a BetónRacio, s.r.o.

Čítajte viac »


Lampiónový sprievod 07.11.2019

Posvietme si na zimu ...

Čítajte viac »


Zmluva 06.11.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zriadenie bezplatných Wifi sietí v obci Borová

Čítajte viac »


Návrh rozpočtu 06.11.2019

Návrh - Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022

Čítajte viac »


Zápisnica 07.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 02.09.2019

Čítajte viac »


Zmluva 07.10.2019

Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s.

Čítajte viac »


Zmluva 10.09.2019

Zmluva na výkon stavebného dozoru medzi obcou Borová a Peter Bobek.

Čítajte viac »


Pozvánka 05.09.2019

Pozvánka na varenie guláša obce Borová dňa 11.09.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 27.08.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 02.09.2019

Čítajte viac »


Informácia 02.08.2019

Pridelenie zdravotného obvodu pre občanov obce Borová.

Čítajte viac »


Zmluva 13.06.2019

Zmluva o dielo "Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová" 13.06.2019 medzi obcou Borová a CoolStav, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 06.06.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 06.06.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 10.6.2019

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2019

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Vanda Skácelová.

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2019

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Alena Vargová.

Čítajte viac »


Oznam 24.05.2019

Akcia deň detí dňa 1. júna sa v obci Borová nekoná – je zrušená.

Čítajte viac »


Výzva 22.05.2019

Výzva na predkladanie ponúk pre garáž pre zásahové vozidlá DHZ

Čítajte viac »


Návrh 22.05.2019

Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2018

Čítajte viac »


Zmluva 22.05.2019

Zmluva o zabezpečení dodávky čerstvého ovocia a zeleniny pre materskú školu obce zo dňa 20.05.2019 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 16.05.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 20.5.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 10.05.2019

Srdečne Vás pozývame na deň matiek dňa 12.05.2019 do Kultúrneho domu obce Borová

Čítajte viac »


Zmluva 12.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zo dňa 11.04.2019 medzi obcou Borová a Dobrovoľná požiarna ochrana SR.

Čítajte viac »


Dohoda 12.04.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 27.03.2019 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava.

Čítajte viac »


Dodatok 12.04.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2019 medzi obcou Borová a Peter OBORIL.

Čítajte viac »


Oznam 28.03.2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu: obec@borova.sk
Žiadosť musí obsahovať:
meno, priezvisko, rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ nemá pridelené rodné číslo, štátna príslušnosť, názov obce, ulice, súpisné a orientačné číslo domu trvalého pobytu.


Oznam 26.03.2019

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: obec@borova.sk


Oznam - brigáda 25.03.2019

Dňa 30.3.2019, t.j. v sobotu, sa uskutoční brigáda na čistenie priekop borovskej cesty od rázcestia Borová /hradská/ po obec Borová. Zraz účastníkov brigády je o 8,00 hod. pri kultúrnom dome. Odvoz brigádnikov na hradskú, rukavice, mechy na odpad a odvoz odpadu zabezpečí obecný úrad. Obecný úrad vopred ďakuje všetkým, ktorým záleží na skrášľovaní životného prostredia.


Novinky :

Počasie: