... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

AKTUALITY :


Zmluva 04.08.2020

Zmluva o garantovanom účte zo dňa 31.07.2020 medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s.

Čítajte viac »


Pozvánka 04.08.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 7.8.2020

Čítajte viac »


Výzva 30.07.2020

výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu komunikácie.

Čítajte viac »


Oznam 30.07.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.07.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst. BOR-27/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks agáta bieleho - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 435/1 v katastrálnom území Dlhá z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Borová.


Zmluva 28.07.2020

Zmluva o nájme zo dňa 08.07.2020 medzi obcou Borová a Marína Michalíková.

Čítajte viac »


Zmluva 17.07.2020

Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany obobných údajov medzi obcou Borová a IQ ideas, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 08.07.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 29.06.2020

Čítajte viac »


Záverečný účet 08.07.2020

Záverečný účet obce Borová za rok 2019

Čítajte viac »


Zmluva 30.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Alena Vargová.

Čítajte viac »


Pozvánka 25.06.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 29.06.2020

Čítajte viac »


Zmluva 23.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ing. Peter Pecko.

Čítajte viac »


Zmluva 23.06.2020

Zmluva o zabezpečení dodávky čestvého a spracovaného ovocia a zeleniny pre materskú školu zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ernest Pagáč.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 11.06.2020 medzi obcou Borová a Jozef Šimončič.

Čítajte viac »


Zmluva 15.06.2020

Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 29.05.2020 medzi obcou Borová a Branislav Reis.

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2020

Zmluva o dielo zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a MIVEROB, s.r.o.

Čítajte viac »


Výberové konanie 03.06.2020

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy, Borová 56, 919 61 Borová

Čítajte viac »


Návrh 01.06.2020

Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2019

Čítajte viac »


Zmluva 29.05.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 04.02.2020 medzi obcou Borová a JURA audit, s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva 29.05.2020

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Marián Tollarovič.

Čítajte viac »


Zápisnica 27.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 21.05.2020

Čítajte viac »


Dôležité! 25.03.2020

Sledujte, prosím oznamy v aktualitách ohľadom Koronavírusu vpravo.


Oznam 23.03.2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Borová za rok 2019. V zmysle § 4 odst. 6. zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Borová predstavuje 60,06%.


Oznam 18.03.2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID-19 pre zamedzenie šírenia koronavírusu obmedziť styk s verejnosťou na úradoch, bude Obecný úrad v Borovej od 17.3.2020 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ.
Všetky otázky Vám v tomto čase radi zodpovieme telefonicky alebo emailom.
tel.: 0903730569, 0907600756
e-mail: obec@borova.sk

Dôležitá informácia! 16.03.2020

KORONA vírus COVID-19, všetky informácie nájdete vpravo v novinkách.

Čítajte viac »


Oznamy 11.03.2020

1. Farský úrad Dlhá oznamuje farníkom, že z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu sa nebudú konať sväté omše od 11.3.2020 do 23.3.2020
2. Predseda SZZ oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza, ktorá sa mala konať 15.3.2020 sa ruší. Nový termín výročnej členskej schôdze SZZ je 29.3.2020 / nedeľa/ o 14.30 hodine v zasadačke obecného úradu.
3. Obecný úrad oznamuje občanom, že 12.3.2020 od 12.00 hod. a 13.3.2020 bude obecný úrad zatvorený.
4. Obecný úrad prosí rodičov detí, ktoré sú kvôli šírenia koronavírusu doma, aby sa deti zdržovali doma a nie v skupinách na verejných priestranstvách / ihrisko/.
5. Ambulancia MUDr. Císarovej oznamuje, že dňa 17.3.2020 bude zatvorená. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák.


Oznam 10.03.2020

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR o zamedzení šírenia koronavírusu obec Borová ruší akciu súťaž o Najlepší zákusok, ktorá bola naplánovaná na 22.3.2020.

Starostka obce Borová


Zápisnica 25.02.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 24.02.2020

Čítajte viac »


Pozvánka 18.02.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 24.02.2020

Čítajte viac »


Oznam 10.02.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.1.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-5/2020 o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks brezy a 1 ks orecha - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 295/5 resp. 295/9 v katastrálnom území Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dlhá.


Zmluva 07.01.2020

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu medzi obcou Borová a FCC Trnava, s.r.o.

Čítajte viac »


Oznam 20.12.2019

Otváracie hodiny Obecného úradu počas vianočných sviatkov:

Pondelok (23.12.2019) zatvorené
Piatok (27.12.2019) zatvorené
Pondelok (30.12.2019) zatvorené
Utorok (31.12.2019) zatvorené
Štvrtok (02.1.2020) zatvorené
Piatok (03.1.2020) zatvorené

Od 7.1.2020 otvorené podľa stránkových hodín obecného úradu.V prípade potreby tel. 0907600756


Harmonogram vývozu smetí 2020, 19.12.2019

Pozrite si nový harmogram vývozu smetí na rok 2020.

Čítajte viac »


Oznam 19.12.2019

Starostka obce Vás srdečne pozýva na Silvestra v obci.

Čítajte viac »


Oznam 19.12.2019

FCC Trnava oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční 21.12.2019 t.j. v sobotu od 6.00 hod. Vývoz 31.12.2019 bude bez zmeny t.j. 31.12.2019 od 6.00 hod. (zber plastov)


Zápisnica 10.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 25.11.2019

Čítajte viac »


Rozpočet 04.12.2019

Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022

Čítajte viac »


Zmluva 02.12.2019

Zmluva o nájme zo dňa 29.11.2019 medzi obcou Borová a Barbora Lovíšková.

Čítajte viac »


Pozvánka 22.11.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 25.11.2019

Čítajte viac »


Zmluva 18.11.2019

Zmluva o zabezpečení reklamy medzi obcou Borová a BetónRacio, s.r.o.

Čítajte viac »


Lampiónový sprievod 07.11.2019

Posvietme si na zimu ...

Čítajte viac »


Zmluva 06.11.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zriadenie bezplatných Wifi sietí v obci Borová

Čítajte viac »


Návrh rozpočtu 06.11.2019

Návrh - Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022

Čítajte viac »


Zápisnica 07.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 02.09.2019

Čítajte viac »


Zmluva 07.10.2019

Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s.

Čítajte viac »


Zmluva 10.09.2019

Zmluva na výkon stavebného dozoru medzi obcou Borová a Peter Bobek.

Čítajte viac »


Pozvánka 05.09.2019

Pozvánka na varenie guláša obce Borová dňa 11.09.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 27.08.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 02.09.2019

Čítajte viac »


Informácia 02.08.2019

Pridelenie zdravotného obvodu pre občanov obce Borová.

Čítajte viac »


Zmluva 13.06.2019

Zmluva o dielo "Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová" 13.06.2019 medzi obcou Borová a CoolStav, s.r.o.

Čítajte viac »


Zápisnica 06.06.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019

Čítajte viac »


Pozvánka 06.06.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borová dňa 10.6.2019

Čítajte viac »


Zmluva 04.06.2019

Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Vanda Skácelová.

Čítajte viac »Novinky :

... Kalendár na celý rok