Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 22.03.2017 v zasadačke obecného úradu