Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 12.07.2017 v zasadačke obecného úradu