Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 10.05.2022