Preskočiť na obsah

Zámer obce Borová predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Štefan Groschmidt 21.05.2022