Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borová č. 3-2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Borová