Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borová