Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2016 obce Borová o miestnych daniach na území obce Borová – NÁVRH