Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2016 obce Borová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borová – NÁVRH