Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2-2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Borová