Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj obce Borová