Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová

Dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie podpory ochrany pred požiarmi na projekt „Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová“

Zverejnené 3. januára 2023.
Upravené 9. januára 2023.