Preskočiť na obsah

Darujte 2% z daní pre školu Ružindol ako aj pre škôlku BOROVÁ s ktorou Rodičovské združenie BOSORÁČIK úzko spolupracuje

Zverejnené 16.2.2024.

Je ten správny čas, osloviť vás a pripomenúť, že aj vaše 2% sú pre nás veľa a veľa spravia pre našu školu.

Aj vďaka Vám sme mohli kúpiť do školy potrebné zariadenia, pripraviť rôzne projekty a pomôcť našim deťom aby sa cítili v škole lepšie.

DOVOĽUJEME si Vás preto osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% v Vašich daní v prospech OZ „BOSORÁČIK“. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete podporiť našu ŠKOLU.

AKO POUKÁZAŤ 2% ???

1. Ak podávate daňové priznanie – vyhlásenie je už súčasťou priznania a len vpíšete potrebné údaje, môžete použiť náš pred vyplnený formulár (Vyhlásenie o poukázaní 2% – stiahnite si formulár a vytlačte si ho)

2. Ak ste zamestnaný – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie „POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE“ vyplňte pred vyplnený formulár (vyhlásenie o poukázaní 2%) a podpíšte ho (dokumenty si tu môžete vytlačiť). Oba dokumenty zašlite do 30.apríla 2024 daňovému úradu v mieste bydliska.

3. Prineste nám potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane a o ostatné sa postaráme (dokumenty môžete posielať po svojich deťoch do školy pani riaditeľke, ona nám ich odovzdá). Termín do kedy nám môžete nosiť potvrdenia je 25.4.2024 aby sme stihli všetky dokumenty poslať na daňový úrad Trnava do 30.4.2024