Zmluvy obce BOROVÁ :04.12.2018 Kúpna zmluva medzi obcou Borová a Roman Domonkoš s manželkou Monikou Zmluva

10.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu medzi obcou Borová a Úradom vlády SR Zmluva

10.11.2018 Zmluva o Garančnom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva

10.11.2018 Zmluva o poskutnutí dotácie na garáž medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra SR Zmluva

25.10.2018 Zmluva o reklame medzi obcou Borová a BetónRacio, s.r.o. Zmluva

05.10.2018 Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.: OPII-2018/7/1-DOP vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 1.10.2018 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o. Zmluva

18.09.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Vanda Skácelová Zmluva

06.09.2018 Zmluva na kamerový systém zo dňa 06.09.2018 medzi obcou Borová a K.I.T. s r.o. Zmluva

30.08.2018 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie zo dňa 30.08.2018 medzi obcou Borová a Trnavský samosprávny kraj Zmluva

15.08.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Ivona Domonkošová Zmluva

07.08.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Alena Vargová Zmluva

07.08.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Miroslav Hudek Zmluva

14.06.2018 Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa medzi obcou Borová a Ing. Ľubomír Janoška. Zmluva

18.03.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miest a regionálnej zamestnanosti medzi obcou Borová a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Dohoda

07.03.2018 Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Primabanka, a.s. Zmluva

02.01.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10.11.2017 medzi obcou Borová a Jozef Volek s manželkou Ľubicou Dodatok


  • Archív