Zmluvy obce BOROVÁ :02.01.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10.11.2017 medzi obcou Borová a Jozef Volek s manželkou Ľubicou Dodatok


  • Archív