Zmluvy obce BOROVÁ :Kúpná zmluva medzi obcou Borová a Jozef Volek s Mgr. Ľubica Voleková Zmluva

Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi Slovak Telekom, a.s. a obcou Borová Zmluva

Úrazové poistenie žiakov - poistná zmluva s poisťovňou UNION, a.s. a obcou Borová Zmluva

Zmluva o aktualizácii programov so spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. a obcou Borová Zmluva

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb so spoločnosťou JLM CONSULTING, s.r.o. a obcou Borová Zmluva

Zmluva o príprave implementácii projekty Kompostéry so Združením obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom pertnerstve a obcou Borová Zmluva

Zmluva o dielo so spoločnosťou CS, s.r.o. a obcou Borová Zmluva

Dodatok č.1 ku zmulve o nájme bytu medzi obec Borová a Tollarovič Marián Dodatok

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Ivona Domonkošová Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Miroslav Hudek Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Ernest Pagáč Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Peter Pecko Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Vanda Skácelová Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Marián Tollarovič Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Alena Vargová Zmluva

Zmluva o odbere použitého oleja so spoločnosťou: biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017 Zmluva

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu so spoločnosťou: biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017 Zmluva


  • Archív