Zmluvy obce BOROVÁ :07.10.2019 Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva

10.09.2019 Zmluva na výkon stavebného dozoru medzi obcou Borová a Peter Bobek Zmluva

13.06.2019 Zmluva o dielo "Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová" 13.06.2019 medzi obcou Borová a CoolStav, s.r.o. Zmluva

04.06.2019 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Vanda Skácelová. Zmluva

04.06.2019 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Alena Vargová. Zmluva

22.05.2019 Zmluva o zabezpečení dodávky čerstvého ovocia a zeleniny pre materskú školu obce zo dňa 20.05.2019 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o. Zmluva

12.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zo dňa 11.04.2019 medzi obcou Borová a Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Zmluva

12.04.2019 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 27.03.2019 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava. Dohoda

12.04.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2019 medzi obcou Borová a Peter OBORIL. Dodatok

15.03.2019 Zmluva o dielo zo dňa 28.02.2019 medzi obcou Borová a Folklórny súbor Rošindolčané. Zmluva

20.02.2019 Zmluva o poskytovaní služby "Skôlka KOMENSKY Plus" zo dňa 11.02.2019 medzi obcou Borová a KOMENSKY, s.r.o. Zmluva

15.02.2019 Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP zo dňa 08.02.2019 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o. Dodatok

06.02.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa dňa 29.01.2019 medzi obcou Borová a ZSE Energia, a.s. Dodatok

25.01.2019 Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb v oblasti telekomunikácii zo dňa dňa 23.01.2019 medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s. Dodatok


  • Archív