Zmluvy obce BOROVÁ :15.03.2019 Zmluva o dielo zo dňa 28.02.2019 medzi obcou Borová a Folklórny súbor Rošindolčané. Zmluva

20.02.2019 Zmluva o poskytovaní služby "Skôlka KOMENSKY Plus" zo dňa 11.02.2019 medzi obcou Borová a KOMENSKY, s.r.o. Zmluva

15.02.2019 Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP zo dňa 08.02.2019 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o. Dodatok

06.02.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa dňa 29.01.2019 medzi obcou Borová a ZSE Energia, a.s. Dodatok

25.01.2019 Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb v oblasti telekomunikácii zo dňa dňa 23.01.2019 medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s. Dodatok


  • Archív