Zmluvy obce BOROVÁ :14.01.2022 Hromadná licenčná zmluva pre práva k hudobným dielam zo dňa 14.01.2022 medzi obcou Borová a SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský. Zmluva

12.01.2022 Zmluva o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o. Zmluva

12.01.2022 Zmluva č. ZM - 01/2022 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o. Zmluva
  • Archív