Zmluvy obce BOROVÁ :18.03.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miest a regionálnej zamestnanosti medzi obcou Borová a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Dohoda

07.03.2018 Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Primabanka, a.s. Zmluva

02.01.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10.11.2017 medzi obcou Borová a Jozef Volek s manželkou Ľubicou Dodatok


  • Archív