Zmluvy obce BOROVÁ :30.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

28.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 23.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

07.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

29.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 26.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

24.03.2021 Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečení licencie zo dňa 24.03.2021 medzi obcou Borová a Lomtec.com a.s. Zmluva

24.03.2021 Zmluva o poskytnutí koncového zariadenia a SIM pre mobilných asistentov za účelom sčítania obyvateľov zo dňa 24.03.2021 medzi obcou Borová a Štatistický úrad SR. Zmluva

24.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

12.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

11.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

02.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 26.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

25.02.2021 Zmluva o bezpečnom umiestnení túľavých psov zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a Združenie na ochranu zvierat Trnava. Zmluva

19.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

18.02.2021 Darovacia zmluva ktorá nadobudne právoplatnosť po právoplatnom vydaní nového územného plánu so zapracovanou Zmenou č. 3 k územnému plánu obce Borová, ktorým bude parcela registra „C“ č. 186/1 v k.ú. Borová určená na výstavbu rodinných domov bez ochranného pásma cintorína. zo dňa 07.10.2020 medzi obcou Borová a Ing. Erik Zelený. Zmluva

17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 29.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

25.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva
  • Archív