Voľby do VÚC 2017


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je : obec@borova.sk

Oznámenie o čase a mieste konania volieb Oznámenie

Viac informácií nájdete na stránke Trnavského samosprávneho kraja : Voľby VÚC 2017