Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Informácia o výsledkoch volieb samosprávy obce Borová Informácia

Informácia o spôsobe hlasovania Informácia

Informácia o špeciálnom spôsobe hlasovania z dôvodu ochorenia COVID Informácia

Požiadavka na beznú volebnú schránku Požiadavka

Zoznam kandidátov na starostu Kandidáti

Zoznam kandidátov do obecného zastupiteľstva Kandidáti

Oznámenie o počte obyvateľov obce Borová pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 OZNÁMENIE

Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 MENOVANIE