ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BOROVÁ01.07.2021:
Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/2021 zo dňa 29.06.2021:

Záväzná časťDokument
VZN č.1/2021Dokument
VZN č. 1/2021 (textová časť)Dokument
Príloha č. 2 k VZN - Grafická časťDokument
Príloha č. 3 k VZN - Grafická časťDokument

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/2021 zo dňa 29.06.2021Dokument14.06.2021:
Návrh VZN č. 1/2021 k Zmene č. 3/2020 Územného plánu obce Borová:

Všeobecne záväzné nariadenieDokument
Návrh VZNDokument
Príloha č. 1 k VZN - C.01. Textová časť Dokument
Príloha č. 2 k VZN - Grafická časťDokument
Príloha č. 3 k VZN - Grafická časťDokumentVerejná vyhláška:


Verejná vyhláška dokument: Dokument
ZMENA 03/2020OBSAH ÚLOHY:

A. Textová časťDokument

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Grafická časť
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Územný plán obce Borová v znení neskorších zmien Zmena 03/2020Dokument

B.02. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Zmena 03/2020:Dokument

B.02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Zmena 03/2020 – NÁLOŽKA M 1:5 000Dokument

B.02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v znení Zmien 01/2008, 02/2008 (08/2008 – 11/2020) Podklad pre vymedzenie lokalít Zmeny 03/2020 M 1:5 000Dokument

B.02 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Zmena 03/2020 M 1:5 000Dokument

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.03. Výkres riešenia verejného dopravn=ho vybavenia Zmena 03/2020:Dokument

B.03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Zmena 03/2020 – NÁLOŽKA M 1:5 000Dokument

B.03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia v znení Zmien 01/2008, 02/2008 (08/2008 – 11/2020) Podklad pre vymedzenie lokalít Zmeny 03/2020 M 1:5 000Dokument

B.03 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Zmena 03/2020M 1:5 000Dokument

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.04. Výkres riešenia verejného technického vybavenia Vodné hospodárstvo Zmena 03/2020:Dokument

B.04 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Vodné hospodárstvo Zmena 03/2020 – NÁLOŽKA M 1:5 000Dokument

B.04 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Vodné hospodárstvo v znení Zmien 01/2008, 02/2008 (08/2008 – 11/2020) Podklad pre vymedzenie lokalít Zmeny 03/2020 M 1:5 000Dokument

B.04 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Vodné hospodárstvo Zmena 03/2020M 1:5 000Dokument

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.05 Výkres riešenia verejného technického vybavenia Energetika a spoje Zmena 03/2020:Dokument

B.05 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Energetika a spoje Zmena 03/2020 – NÁLOŽKA M 1:5 000Dokument

B.05 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Energetika a spoje v znení Zmien 01/2008, 02/2008 (08/2008 – 11/2020) Podklad pre vymedzenie lokalít Zmeny 03/2020M 1:5 000Dokument

B.05 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Energetika a spoje Zmena 03/2020 M 1:5 000Dokument

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.07. Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely Zmena 03/2020:Dokument

B.07 Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely Zmena 03/2020 – NÁLOŽKA M 1:5 000Dokument

B.07 Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely v znení Zmien 01/2008, 02/2008 (08/2008 – 11/2020) Podklad pre vymedzenie lokalít Zmeny 03/2020 M 1:5 000Dokument

B.07 Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely Zmena 03/2020 M 1:5 000DokumentC. Záväzná časť
C.01. Textová časťDokument

C.02 C.03. Grafická časťDokument


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.02. Limity a regulatívy rozvoja Zmena 03/2020:Dokument

C.02 Limity a regulatívy rozvoja Zmena 03/2020 – NÁLOŽKA M 1:5 000Dokument

C.02 Limity a regulatívy rozvoja v znení Zmien 01/2008, 02/2008 (08/2008 – 11/2020) Podklad pre vymedzenie lokalít Zmeny 03/2020 M 1:5 000Dokument

C.02 limity a regulatívy rozvoja Zmena 03/2020 M 1:5 000Dokument