ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BOROVÁZmena 03/2020 ÚPN obce Borová – čistopis so schvaľovacou doložkou. • Archív schvaľovania územného pánu

 • 20.10.2021:


  A. Textová časťDokument
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B. Grafická časťDokument

  B.02. Text:Dokument
  B.02. B02S:Dokument
  B.02. B02NN:Dokument
  B.02. B02N:Dokument

  B.03. Text:Dokument
  B.03. B03S:Dokument
  B.03. B03NN:Dokument
  B.03. B03N:Dokument

  B.04. Text:Dokument
  B.04. B04S:Dokument
  B.04. B04NN:Dokument
  B.04. B04N:Dokument

  B.05. Text:Dokument
  B.05. B05S:Dokument
  B.05. B05NN:Dokument
  B.05. B05N:Dokument

  B.07. Text:Dokument
  B.07. B07S:Dokument
  B.07. B07NN:Dokument
  B.07. B07N:Dokument

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  C. Záväzná časťDokument
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  C.02 C.03 Grafická časťDokument
  C.02 C.03 TextDokument

  C.02. Text:Dokument
  C.02. C02S:Dokument
  C.02. C02NN:Dokument
  C.02. C02N:Dokument