HARMONOGRAM vývozu smetí ROK 2018

Mesiac 2018 Odvoz plastov Odvoz komunálneho odpadu
Január 30.01.2018 09.01. a 23.01.2018
Február 27.02.2018 06.02. a 20.02.2018
Marec 27.2018 06.03. a 20.03.2018
Apríl 24.04.2018 03.04. a 17.04.2018
Máj 22.05.2018 01.05., 15.05. a 29.05.2018
Jún 19.06.2018 12.06. a 26.06.2018
Júl 17.07.2018 10.07. a 24.07.2018
August 14.08.2018 07.08. a 21.08.2018
September 11.09.2018 04.09. a 18.09.2018
Október 09.10.2018 02.10., 16.10 a 30.10.2018
November 06.11.2018 13.11. a 27.11.2018
December 04.12.2018 11.12. a 25.12.2018

Vývoz KO je vždy v utorok !

SKLO - flaše a poháre zbierajte do kontajnerov rozmiestnených v obci

Do triedeného zberu patria:

       PAPIER - noviny, časopisy, letáky, katalógy a knihy bez tvrdých dosiek

       PLASTY - PET fľaše od nápojov, fólia, obaly od čistiacich prostriedkov, igelitové tašky

       PET fľaše prosíme zošlapovať, stláčať.

       KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov

       TETRAPAKY - krabice od nápojov

Do triedeného zberu nepatria:

       Papier - kopírovací, brúsny, voskový od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami

       Plastové - kelímky od jogurtov, poháriky, jednorázový riad a polystyrén, keramika, zrkadlá, sklo, odevy a iný textil

Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené. Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6,30 hod.