SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Sčítanie

Obecný úrad Borová oznamuje občanom: