Kniha o Borovej

Obecný úrad Borová vydáva knižnú publikáciu Borová. Podrobnejšie informácie nájdete na obecnom úrade. Taktiež je možné objednať priamo na obecnom úrade túto publikáciu.