Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
41/2018 Ján Mondek 41815866 Vývoz kontajnerov na smetisko 879,35 € 10.11.2018
42/2018 Profi, s.r.o. 47585102 Zakúpenie pneumatík + prezutie - ob.autom.Dácia 218,00 € 12.11.2018
43/2018 Vodné bubliny s.r.o. 50904001 Mikulášske balí?ky 108,00 € 14.11.2018
44/2018 Intersystem EU s.r.o. 46186123 Rekonštrukcia detské ihriska pri MŠ 1 650,00 € 14.11.2018

[1]Strana [2] Strana


  • Archív