Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
41/2017 JánMondek Vývozkontajnerovnasmetisko 300,00€ 23.6.2017
42/2017 Pyrotex Hasi?skéobleky,plakety.. 895,68€ 23.6.2017
43/2017 Nomiland,s.r.o. SkrinydoMŠ 284,90€ 23.6.2017
44/2017 Jozef Heteš Oprava rozhlasového zariadenia 551,40 23.06.2017
45/2017 Roman Opeta ROSI tour Autobus.preprava Borová - Borová u Poli?ky a spä? 750,00 02.07.2017
46/2017 Alena Patylová Upratovanie-Tepovanie Tepovanie koberca v MŠ 22,00 € 27.7.2017
47/2017 Ján Mondek Vývoz kontajnerov na smetisko 138,31 € 16.8.2017
48/2017 Melódia,s.r.o. Interiérové žalúzie do MŠ 77,86 € 16.8.2017
49/2017 Chal-Tec Digestor do MŠ 176,80 € 22.8.2017
50/2017 ?uboš Hudek Klampiarske práce - oprava strechy na náj.bytoch 120,00 € 22.8.2017
51/2017 ARES, s.r.o. Bratislava Odborné ?asopisy do MŠ 51,30 € 22.8.2017
52/2017 Maquita 53,55 € 14.9.2017
53/2017 Kalibra SK s.r.o. Teplomery kalibrované do ŠJ 112,50 € 22.9.2017
54/2017 Orgeco spol. s r.o. Viano?né svetlá 1 457,56 € 22.9.2017
55/2017 Ing. Roman Hanák Vypracovanie projektovej dokumentácie 4 150,00 € 8.10.2017
56/2017 Milan Bánoczky - Tomdus Jedálenský riad, poháre do KD 464,11 € 12.10.2017
57/2017 Ivan Sokol Preprava SZZ do Tren?ína a spä? 180,00 € 12.10.2017
58/2017 Ján Mondek Vývoz 3 ks kontajnerov na smetisko 485,00 € 6.11.2017
59/2017 VodnéBubliny s.r.o. Mikulášske balí?ky 88,00 € 6.11.2017
60/2017 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Zástava SR 21,40 € 6.11.2017
61/2017 DU-EL,s.r.o. Elektromontážne práce v budove ?. 133 195,00 € 6.11.2017

[1]Strana [2] Strana


  • Archív