Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2019000281 Kuchyn.odp 1905501141 21.10.2019 28.10.2019 21.10.2019 18 0 50336932 biomarina-biowaste s
2019000282 Školenie 0020191021 23.10.2019 03.11.2019 23.10.2019 19,8 0 33577404 Ján KOLNÍK, súkromná

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana [8] Strana


  • Archív