* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2018000241 Strav. lís 0201501726 05.10.2018 05.10.2018 05.10.2018 329,6 329,6 05.10.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000242 Potr.do ŠJ 0811007648 10.10.2018 16.10.2018 10.10.2018 21,48 21,48 22.10.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000243 Vývoz KO 0257050025 10.10.2018 21.10.2018 10.10.2018 469,26 469,26 24.10.2018 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000244 PVC tabu?k 0020180061 10.10.2018 21.10.2018 10.10.2018 89 89 22.10.2018 47591099 fabrico s.r.o.
2018000245 Pamät.list 0002018230 15.10.2018 19.10.2018 15.10.2018 18 18 15.10.2018 44656556 Presentas,s.r.o.
2018000246 Potr.do ŠJ 0000018009 15.10.2018 20.10.2018 15.10.2018 134,97 134,97 22.10.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000247 Kuch.odpad 1805501045 16.10.2018 17.10.2018 16.10.2018 18 18 17.10.2018 50336932 biomarina-biowaste s
2018000248 Potr.do ŠJ 0811007912 16.10.2018 23.10.2018 16.10.2018 21,37 21,37 22.10.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000249 Tel.popl 8219316450 18.10.2018 31.10.2018 18.10.2018 66,16 66,16 24.10.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000250 Údržba VO 0000081528 22.10.2018 25.11.2018 22.10.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000251 Potr.do ŠJ 0811008144 24.10.2018 30.10.2018 24.10.2018 11,43 11,43 29.10.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000252 Elek.hosti 7489791378 24.10.2018 16.10.2018 24.10.2018 25 25 25.10.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000253 Skl.taška 0180100831 24.10.2018 07.11.2018 24.10.2018 172,37 172,37 05.11.2018 36270687 Xtra
2018000254 Oprava MR 0002018015 22.10.2018 04.11.2018 22.10.2018 338,1 338,1 05.11.2018 30731496 Jozef Heteš
2018000255 Oprava VO 0002018016 22.10.2018 04.11.2018 22.10.2018 178,1 178,1 05.11.2018 30731496 Jozef Heteš
2018000256 Potrav. MŠ 0000051810 29.10.2018 08.11.2018 29.10.2018 267,91 267,91 06.11.2018 00168921 COOP JEDNOTA
2018000257 Potr.do ŠJ 0000018010 31.10.2018 14.11.2018 31.10.2018 108,68 108,68 12.11.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000258 Tel.popl 8220052958 01.11.2018 19.11.2018 01.11.2018 41,11 41,11 14.11.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000259 Kuch.odpad 1805501157 01.11.2018 15.11.2018 01.11.2018 18 18 12.11.2018 50336932 biomarina-biowaste s
2018000260 Elekt.byty 7459659769 02.11.2018 16.11.2018 02.11.2018 21,57 21,57 12.11.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000261 Elek.hosti 7459664063 02.11.2018 16.11.2018 02.11.2018 25 25 12.11.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000262 Elektr.KD 7459651823 02.11.2018 16.11.2018 02.11.2018 109,78 109,78 12.11.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000263 Elektr. TJ 7459651822 02.11.2018 16.11.2018 02.11.2018 42 42 12.11.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000264 Strav. lís 0024860172 05.11.2018 05.11.2018 05.11.2018 370,8 370,8 05.11.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000265 Strav. lís 0770239272 05.11.2018 05.11.2018 05.11.2018 69,38 69,38 06.11.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000266 Potr.do ŠJ 0811008519 06.11.2018 13.11.2018 06.11.2018 26,73 26,73 06.11.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000267 Knihy Trna 0020180034 07.11.2018 10.11.2018 07.11.2018 275 275 12.11.2018 40342301 Zdenko Štefunko-Vyd.
2018000268 Elektr.ObÚ 7131309140 09.11.2018 19.11.2018 09.11.2018 179,89 179,89 14.11.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000269 Elektr.MŠ 7131309139 09.11.2018 19.11.2018 09.11.2018 272,52 272,52 14.11.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000270 Vývoz kont 0000181103 09.11.2018 12.11.2018 09.11.2018 879,35 879,35 14.11.2018 41815866 Ján Mondek
2018000271 Miest.samo 0003682018 09.11.2018 21.11.2018 09.11.2018 50,65 50,65 16.11.2018 31826385 ZMO, region JE Jaslo
2018000272 Pneumatiky 0000018029 12.11.2018 25.11.2018 12.11.2018 218 0 47585102 PROFI, s.r.o.
2018000273 Potr.do ŠJ 0811008763 13.11.2018 20.11.2018 13.11.2018 16,48 16,48 12.11.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000274 Vývoz KO 0257050453 13.11.2018 21.11.2018 13.11.2018 636,72 636,72 20.11.2018 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000275 Údržba VO 0000081584 16.11.2018 25.12.2018 16.11.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000276 Tel.popl 8221320400 19.11.2018 30.11.2018 19.11.2018 64,45 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000277 Posudk.?in 0000522018 19.11.2018 28.11.2018 19.11.2018 25 0 00312762 Obec Malženice
2018000278 LicenciKEO 2018001074 19.11.2018 13.12.2018 19.11.2018 221,65 0 36739464 KEO s.r.o.

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7] Strana


  • Archív