Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2019000241 Voda KD 2000028764 09.09.2019 20.09.2019 09.09.2019 129,16 0 35850370 BVS,a.s.
2019000242 EE-náj.byt 7770348207 11.09.2019 23.09.2019 11.09.2019 23,27 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000243 EE-Hostine 7770348365 11.09.2019 23.09.2019 11.09.2019 25 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000244 EE-KD 7770348072 11.09.2019 23.09.2019 11.09.2019 126,68 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000245 EE-TJ 7770348071 11.09.2019 23.09.2019 11.09.2019 43,79 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000246 Kuchyn.odp 1905501001 17.09.2019 24.09.2019 17.09.2019 18 0 50336932 biomarina-biowaste s
2019000247 Telef.popl 8242162119 17.09.2019 30.09.2019 17.09.2019 69,01 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000248 Potrav. MŠ 0911007406 17.09.2019 17.09.2019 17.09.2019 11,55 0 36282782 Róbert Gašparík
2019000249 Údr.záhr.t 0010190650 18.09.2019 01.10.2019 18.09.2019 317,2 0 35919442 ZALT,s.r.o.
2019000250 Údržba VO 0000019478 18.09.2019 25.10.2019 18.09.2019 384,9 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2019000251 Potrav. MŠ 0911007745 19.09.2019 26.09.2019 19.09.2019 8,6 0 36282782 Róbert Gašparík
2019000252 Pren.atrak 0019140051 23.09.2019 24.09.2019 23.09.2019 190 0 47051990 PLAYGROUND, s.r.o.
2019000253 Potrav. MŠ 0911007896 24.09.2019 01.10.2019 24.09.2019 14,4 14,4 25.09.2019 36282782 Róbert Gašparík
2019000254 Rozšír.VO 0002019011 25.09.2019 27.09.2019 25.09.2019 1567,7 1567,7 27.09.2019 30731496 Jozef Heteš
2019000255 Garáž-HV 0002019059 27.09.2019 08.10.2019 27.09.2019 8848,08 8848,08 30.09.2019 50195166 CoolStav, s.r.o.
2019000256 Garáž-HV 0002019060 27.09.2019 08.10.2019 27.09.2019 4479,6 4479,6 01.10.2019 50195166 CoolStav, s.r.o.
2019000257 Voda OÚ 2000032684 30.09.2019 09.10.2019 30.09.2019 48,29 48,29 08.10.2019 35850370 BVS,a.s.
2019000258 Pren.garáž 1909101999 30.09.2019 09.10.2019 30.09.2019 135,42 135,42 08.10.2019 36364568 Towercom
2019000259 Vývoz kont 0000190911 30.09.2019 14.10.2019 30.09.2019 598,23 598,23 11.10.2019 41815866 Ján Mondek
2019000260 BOZP-3.Q 0020190181 30.09.2019 10.10.2019 30.09.2019 45 45 08.10.2019 34947396 OBORIL
2019000261 Stav.dozor 0002019039 30.09.2019 14.10.2019 30.09.2019 280 280 11.10.2019 51756251 Peter Bobek-dozorná
2019000262 Nálepky A5 0020190901 30.09.2019 10.10.2019 30.09.2019 80 80 08.10.2019 42162246 Ekologické a inova?n
2019000263 Potrav. MŠ 0000051807 30.09.2019 10.10.2019 30.09.2019 353,07 353,07 15.10.2019 00168921 COOP JEDNOTA
2019000264 Voda KD 2000028764 30.09.2019 11.10.2019 30.09.2019 14,6 14,6 08.10.2019 35850370 BVS,a.s.
2019000265 Potrav. MŠ 0000190012 30.09.2019 10.10.2019 30.09.2019 65,88 65,88 15.10.2019 31861806 ?ubomír Šalgovi? GOL
2019000266 Potrav. MŠ 0001900007 30.09.2019 17.10.2019 30.09.2019 118,69 118,69 15.10.2019 34422790 Potraviny u Zdenky
2019000267 Strav.líst 0893030124 03.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 329,6 329,6 03.10.2019 52005551 Edenred-Ticket Servi
2019000268 Tel.poplat 8242989917 07.10.2019 18.10.2019 07.10.2019 33 33 17.10.2019 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000269 EE-náj.byt 7671343059 07.10.2019 16.10.2019 07.10.2019 23,27 23,27 15.10.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000270 EE-Hostine 7671343247 07.10.2019 16.10.2019 07.10.2019 25 25 15.10.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000271 EE-KD 7671342905 07.10.2019 16.10.2019 07.10.2019 126,68 126,68 15.10.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000272 EE-TJ 7671342904 07.10.2019 16.10.2019 07.10.2019 43,79 43,79 15.10.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000273 Aktual.KEO 2019001167 07.10.2019 17.10.2019 07.10.2019 13,5 13,5 17.10.2019 36739464 KEO s.r.o.
2019000274 EE-OÚ 7141315375 09.10.2019 16.10.2019 09.10.2019 178,88 178,88 15.10.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000275 EE-MŠ 7141315374 09.10.2019 16.10.2019 09.10.2019 158,86 158,86 15.10.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000276 Odvoz KO 0257055718 11.10.2019 21.10.2019 11.10.2019 519,61 519,61 17.10.2019 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2019000277 Potrav. MŠ 0911008361 11.10.2019 15.10.2019 11.10.2019 12,34 12,34 15.10.2019 36282782 Róbert Gašparík
2019000278 Potrav. MŠ 0911008594 15.10.2019 22.10.2019 15.10.2019 23,84 0 36282782 Róbert Gašparík
2019000279 Údržba VO 0000019536 17.10.2019 25.11.2019 17.10.2019 384,9 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2019000280 Telef.popl 8244342235 18.10.2019 31.10.2019 18.10.2019 70,84 0 35763469 T-COM Slovak Telekom

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7] Strana [8]Strana


  • Archív