Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2018000201 Zámo?.pr. 0000132018 04.09.2018 20.09.2018 04.09.2018 390 0 41694236 Rudolf Krajcovic
2018000202 BOZP-3Q18 0020180156 05.09.2018 13.09.2018 05.09.2018 30 30 07.09.2018 34947396 OBORIL
2018000203 Mapa ?SR 0018090029 06.09.2018 17.09.2018 06.09.2018 178,8 0 46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o.
2018000204 Vývoz kont 0000180903 06.09.2018 11.09.2018 06.09.2018 627,95 627,95 07.09.2018 41815866 Ján Mondek
2018000205 Potr.do ŠJ 0000018008 06.09.2018 14.09.2018 06.09.2018 25,56 25,56 11.09.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000206 Tel.popl 8216076907 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 41,11 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000207 Elek.hosti 7459597503 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 25 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000208 Elektr.KD 7459585137 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 109,78 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000209 Elektr. TJ 7459585136 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 42 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000210 Strav. lís 0178001724 10.09.2018 07.09.2018 10.09.2018 288,4 288,4 10.09.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000211 Kuch.odpad 1805500922 10.09.2018 17.09.2018 10.09.2018 18 0 50336932 biomarina-biowaste s
2018000212 Elekt.byty 7459593151 10.09.2018 18.09.2018 10.09.2018 21,57 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000213 Elektr.ObÚ 7131280654 10.09.2018 18.09.2018 10.09.2018 215,77 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000214 Elektr.MŠ 7131280653 10.09.2018 18.09.2018 10.09.2018 106,22 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000215 Voda KD 2000028764 11.09.2018 18.09.2018 11.09.2018 17,96 0 35850370 BVS,a.s.
2018000216 Voda TJ 2000028773 11.09.2018 18.09.2018 11.09.2018 24,71 0 35850370 BVS,a.s.
2018000217 Potr.do ŠJ 0811006747 11.09.2018 18.09.2018 11.09.2018 14,88 14,88 11.09.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000218 Vývoz KO 0257049463 12.09.2018 21.09.2018 12.09.2018 479,02 0 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000219 Údržba VO 0000081471 12.09.2018 25.10.2018 12.09.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000220 Skartov.st 0000003018 17.09.2018 01.10.2018 17.09.2018 173 0 41153723 Richard Munka-RADIO-
2018000221 Aktualiz.p 2018000805 17.09.2018 27.09.2018 17.09.2018 13,5 0 36739464 KEO s.r.o.

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6] Strana


  • Archív