* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2018000201 Zámo?.pr. 0000132018 04.09.2018 20.09.2018 04.09.2018 390 0 41694236 Rudolf Krajcovic
2018000202 BOZP-3Q18 0020180156 05.09.2018 13.09.2018 05.09.2018 30 30 07.09.2018 34947396 OBORIL
2018000203 Mapa ?SR 0018090029 06.09.2018 17.09.2018 06.09.2018 178,8 0 46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o.
2018000204 Vývoz kont 0000180903 06.09.2018 11.09.2018 06.09.2018 627,95 627,95 07.09.2018 41815866 Ján Mondek
2018000205 Potr.do ŠJ 0000018008 06.09.2018 14.09.2018 06.09.2018 25,56 25,56 11.09.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000206 Tel.popl 8216076907 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 41,11 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000207 Elek.hosti 7459597503 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 25 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000208 Elektr.KD 7459585137 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 109,78 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000209 Elektr. TJ 7459585136 07.09.2018 18.09.2018 07.09.2018 42 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000210 Strav. lís 0178001724 10.09.2018 07.09.2018 10.09.2018 288,4 288,4 10.09.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000211 Kuch.odpad 1805500922 10.09.2018 17.09.2018 10.09.2018 18 0 50336932 biomarina-biowaste s
2018000212 Elekt.byty 7459593151 10.09.2018 18.09.2018 10.09.2018 21,57 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000213 Elektr.ObÚ 7131280654 10.09.2018 18.09.2018 10.09.2018 215,77 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000214 Elektr.MŠ 7131280653 10.09.2018 18.09.2018 10.09.2018 106,22 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000215 Voda KD 2000028764 11.09.2018 18.09.2018 11.09.2018 17,96 0 35850370 BVS,a.s.
2018000216 Voda TJ 2000028773 11.09.2018 18.09.2018 11.09.2018 24,71 0 35850370 BVS,a.s.
2018000217 Potr.do ŠJ 0811006747 11.09.2018 18.09.2018 11.09.2018 14,88 14,88 11.09.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000218 Vývoz KO 0257049463 12.09.2018 21.09.2018 12.09.2018 479,02 0 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000219 Údržba VO 0000081471 12.09.2018 25.10.2018 12.09.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000220 Skartov.st 0000003018 17.09.2018 01.10.2018 17.09.2018 173 0 41153723 Richard Munka-RADIO-
2018000221 Aktualiz.p 2018000805 17.09.2018 27.09.2018 17.09.2018 13,5 0 36739464 KEO s.r.o.
2018000222 Tel.popl 8217327089 19.09.2018 01.10.2018 19.09.2018 69,46 69,46 25.09.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000223 Servis kot 2018092401 24.09.2018 08.10.2018 24.09.2018 70 70 01.10.2018 44674490 Cyril Procházka
2018000224 Pren.gar.9 1809102041 24.09.2018 04.10.2018 24.09.2018 131,87 131,87 28.09.2018 36364568 Towercom
2018000225 ?asopis MŠ 1804146258 24.09.2018 28.09.2018 24.09.2018 28,6 28,6 24.09.2018 36631124 Slovenská pošta,a.s.
2018000226 Podlh.prác 0000201849 25.09.2018 01.10.2018 25.09.2018 216 216 28.09.2018 36267180 MINAROPE, s.r.o.
2018000227 VO-KD,Kame 0201809019 25.09.2018 04.10.2018 25.09.2018 420 420 28.09.2018 35886609 LEDAS, s.r.o.
2018000228 Potr.do ŠJ 0811006965 25.09.2018 25.09.2018 25.09.2018 11 11 01.10.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000229 Potr.do ŠJ 0811007192 25.09.2018 02.10.2018 25.09.2018 15,61 15,61 01.10.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000230 Voda 2000032684 27.09.2018 05.10.2018 27.09.2018 66,26 66,26 01.10.2018 35850370 BVS,a.s.
2018000231 Tonery 0000003118 28.09.2018 12.10.2018 28.09.2018 70 70 10.10.2018 41153723 Richard Munka-RADIO-
2018000232 GDPR 0000003012 28.09.2018 11.10.2018 28.09.2018 525 525 10.10.2018 11831367 Ing. ?ubomír Janoška
2018000233 Potrav. MŠ 0000051809 28.09.2018 08.10.2018 28.09.2018 199,88 199,88 01.10.2018 00168921 COOP JEDNOTA
2018000234 Tel.popl 8218059757 01.10.2018 18.10.2018 01.10.2018 41,11 41,11 15.10.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000235 Elekt.byty 7489785874 01.10.2018 16.10.2018 01.10.2018 21,57 21,57 15.10.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000236 Elektr.KD 7489775941 02.10.2018 16.10.2018 02.10.2018 109,78 109,78 15.10.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000237 Elektr. TJ 7489775940 02.10.2018 16.10.2018 02.10.2018 42 42 15.10.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000238 Elektr.ObÚ 7190915159 02.10.2018 16.10.2018 02.10.2018 190,22 190,22 15.10.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000239 Elektr.MŠ 7190915158 02.10.2018 16.10.2018 02.10.2018 142,79 142,79 15.10.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000240 Potr.do ŠJ 0811007452 02.10.2018 09.10.2018 02.10.2018 20,23 20,23 29.10.2018 36282782 Róbert Gašparík

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6] Strana [7]Strana


  • Archív