Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2017000199 Žalúzie MŠ 0011710303 31.08.2017 01.09.2017 31.08.2017 77,86 0 36267953 Melódia
2017000200 Odvoz kont 0000170805 04.09.2017 28.08.2017 04.09.2017 138,31 138,31 07.09.2017 41815866 Ján Mondek
2017000201 BOZP 3.Q17 0020170096 05.09.2017 12.09.2017 05.09.2017 30 30 07.09.2017 34947396 OBORIL
2017000202 Opr.strech 0000102017 05.09.2017 06.09.2017 05.09.2017 120 120 06.09.2017 35404540 ?uboš Hudek
2017000203 Elektr.TJ 7459230469 06.09.2017 18.09.2017 06.09.2017 31,29 31,29 19.09.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000204 Elekt. KD 7459230470 06.09.2017 18.09.2017 06.09.2017 61,07 61,07 19.09.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000205 Elekt.byty 7459239168 06.09.2017 18.09.2017 06.09.2017 35,62 35,62 19.09.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000206 Internet 7799968779 06.09.2017 18.09.2017 06.09.2017 35,5 35,5 19.09.2017 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000207 Stravenky 1740010679 11.09.2017 11.09.2017 11.09.2017 197,76 197,76 11.09.2017 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000208 Vývoz KO 0257043428 12.09.2017 21.09.2017 12.09.2017 135,26 135,26 18.09.2017 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2017000209 Elektr. MŠ 7180906285 12.09.2017 19.09.2017 12.09.2017 94,31 94,31 19.09.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000210 Elektr.ObÚ 7210807379 12.09.2017 20.09.2017 12.09.2017 206,23 206,23 19.09.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000211 ?asop.MŠ 0017181254 13.09.2017 20.09.2017 13.09.2017 51,3 51,3 18.09.2017 31363822 ARES
2017000212 Mater.MŠ 0201702197 13.09.2017 21.09.2017 13.09.2017 53,55 53,55 18.09.2017 36316881 Maquita s.r.o.
2017000213 Tri?ko ZMO 0001552017 14.09.2017 18.09.2017 14.09.2017 20 20 18.09.2017 31826385 ZMO, region JE Jaslo
2017000214 Vývoz KO 0257043579 14.09.2017 21.09.2017 14.09.2017 469,18 469,18 20.09.2017 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2017000215 Vodné MŠ 0117160852 14.09.2017 06.10.2017 14.09.2017 61,76 0 35850370 BVS,a.s.
2017000216 Vodné KD 1600052046 18.09.2017 11.10.2017 18.09.2017 53,9 0 35850370 BVS,a.s.
2017000217 Potrav.ŠJ 0711706494 18.09.2017 12.09.2017 18.09.2017 19,37 19,37 20.09.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000218 Potrav.ŠJ 0711706714 18.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 15,35 15,35 20.09.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000219 Potrav.ŠJ 0711706891 19.09.2017 26.09.2017 19.09.2017 17,79 17,79 20.09.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000220 Kalibr.tep 0020170296 19.09.2017 21.09.2017 19.09.2017 112,5 112,5 21.09.2017 47560894 KALIBRA SK
2017000221 Údržba VO 0091750468 22.09.2017 25.10.2017 22.09.2017 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions
2017000222 Aktual.KEO 2017001072 26.09.2017 04.10.2017 26.09.2017 13,5 13,5 29.09.2017 36739464 KEO s.r.o.
2017000223 Tel.popl 3419758110 27.09.2017 05.10.2017 27.09.2017 63,25 63,25 29.09.2017 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000224 Kuch.od.MŠ 1705500538 28.09.2017 06.10.2017 28.09.2017 18 18 29.09.2017 50336932 biomarina-biowaste s
2017000225 Potrav.ŠJ 0711707123 27.09.2017 03.10.2017 27.09.2017 9,22 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000226 Proj.dok. 0000242017 29.09.2017 12.10.2017 29.09.2017 4150 0 46488928 Ing. Roman Hanák
2017000227 Potrav. MŠ 0000051809 29.09.2017 09.10.2017 29.09.2017 318,11 0 00168921 COOP JEDNOTA
2017000228 Potr.MŠ 0000017007 29.09.2017 30.08.2017 29.09.2017 17,84 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000229 Potr.MŠ 0000017008 03.10.2017 14.10.2017 03.10.2017 151,65 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000230 Potrav.ŠJ 0711707351 03.10.2017 10.10.2017 03.10.2017 16,04 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000231 Riad do KD 0020170156 03.10.2017 17.10.2017 03.10.2017 464,11 0 31111785 Milan Bánoczky - Tom
2017000232 Opr.notbMŠ 0000392017 03.10.2017 17.10.2017 03.10.2017 140 0 41153723 Richard Munka-RADIO-
2017000233 Baterky 0000134540 03.10.2017 25.10.2017 03.10.2017 171,99 0 97264440 National Pen
2017000234 Stravenky 1740011653 04.10.2017 04.10.2017 04.10.2017 304,88 0 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000235 Internet 2101011082 06.10.2017 18.10.2017 06.10.2017 35,5 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000236 Vian.svetl 1720172608 06.10.2017 13.10.2017 06.10.2017 1457,56 0 31433090 Orgeco
2017000237 Elekt. KD 7459274823 09.10.2017 16.10.2017 09.10.2017 61,07 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000238 Elektr.TJ 7459274822 09.10.2017 16.10.2017 09.10.2017 31,29 0 36677281 ZSE Energia,a.s.

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6] Strana [7]Strana


  • Archív