Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2022000201 Potrav.MŠ 0211009950 27.09.2022 04.10.2022 27.09.2022 20,02 20,02 28.09.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000202 Voda OÚ 2000032684 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 67,31 67,31 19.10.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000203 Papier.uti 2022000987 28.09.2022 10.10.2022 28.09.2022 36,3 36,3 28.09.2022 47368497 Enter 21 s.r.o.
2022000204 Polep auto 0020220577 29.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 93,35 93,35 05.10.2022 36221830 ARTEA No1, spol. s r
2022000205 Pamätný li 0002022423 29.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 29,16 29,16 05.10.2022 44656556 Presentas,s.r.o.
2022000206 Voda TJ 2000028773 29.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 40,72 40,72 05.10.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000207 Potrav.MŠ 0000051852 30.09.2022 10.10.2022 30.09.2022 226,03 226,03 15.11.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000208 Technik PO 0020220222 30.09.2022 10.10.2022 30.09.2022 54 54 10.10.2022 34947396 OBORIL
2022000209 Odvoz KO 0257072456 30.09.2022 21.10.2022 30.09.2022 604,95 604,95 24.10.2022 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2022000210 Elektr.ene 1012268704 05.10.2022 15.10.2022 05.10.2022 150,2 150,2 17.10.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000211 Elektr.ene 1012268705 05.10.2022 15.10.2022 05.10.2022 348,5 348,5 17.10.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000212 Tel.poplat 8314783963 05.10.2022 18.10.2022 05.10.2022 36 36 17.10.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000213 Odvoz BO 1020221089 06.10.2022 20.10.2022 06.10.2022 100,8 100,8 19.10.2022 50254081 Fidelity Trade s.r.o
2022000214 Tepovanie 0020220071 10.10.2022 15.10.2022 10.10.2022 272 272 17.10.2022 50591827 Mgr. Martin Trnka
2022000215 Elektr.ene 1052254921 10.10.2022 07.11.2022 10.10.2022 88,01 88,01 02.11.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000216 Potrav.MŠ 0211010583 11.10.2022 18.10.2022 11.10.2022 33,8 33,8 26.10.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000217 Knihy Uvít 2122047476 11.10.2022 21.10.2022 11.10.2022 66,05 66,05 11.10.2022 04448367 Libristo Media s.r.o
2022000218 Údržba VO 0000022595 12.10.2022 25.11.2022 12.10.2022 430,3 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2022000219 Darč.sety 0002201131 14.10.2022 20.10.2022 14.10.2022 352,12 352,12 19.10.2022 37032569 Ing. Peter Kudláč -
2022000220 Tel.poplat 8315141482 17.10.2022 31.10.2022 17.10.2022 87,33 87,33 19.10.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000221 Potrav.MŠ 0211010860 18.10.2022 25.10.2022 18.10.2022 16,32 16,32 26.10.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000222 Potrav.MŠ 0000051855 18.10.2022 24.10.2022 18.10.2022 211,73 211,73 26.10.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000223 Oprava el. 0000220093 19.10.2022 29.10.2022 19.10.2022 396,24 396,24 26.10.2022 30730309 SVH
2022000224 Odvoz kont 0000282022 24.10.2022 28.10.2022 24.10.2022 240 240 26.10.2022 47164794 Petr Mondek - Hermes
2022000225 Voda OÚ 2000032684 24.10.2022 16.11.2022 24.10.2022 61,08 61,08 08.11.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000226 Diár,knihy 0001172022 24.10.2022 03.11.2022 24.10.2022 44,5 44,5 02.11.2022 31826385 ZMO, región JE Jaslo
2022000227 Stravné lí 8174501576 24.10.2022 28.10.2022 24.10.2022 300,19 300,19 24.10.2022 52005551 Edenred-Ticket Servi
2022000228 Potrav.MŠ 0211011156 25.10.2022 01.11.2022 25.10.2022 18,72 18,72 26.10.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000229 Zemné prác 0012210021 25.10.2022 08.11.2022 25.10.2022 326,4 326,4 08.11.2022 36229709 Termomont Dolná Krup
2022000230 Potrav.MŠ 0000051860 31.10.2022 09.11.2022 31.10.2022 131,94 131,94 15.11.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000231 Tel.poplat 8316619418 02.11.2022 18.11.2022 02.11.2022 36 36 16.11.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000232 Elektr.ene 1012274478 04.11.2022 15.11.2022 04.11.2022 150,2 150,2 14.11.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000233 Elektr.ene 1012274479 04.11.2022 15.11.2022 04.11.2022 348,5 348,5 14.11.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000234 Odvoz BO 1020221214 07.11.2022 21.11.2022 07.11.2022 100,8 100,8 16.11.2022 50254081 Fidelity Trade s.r.o
2022000235 Údržba VO 0000022662 08.11.2022 25.12.2022 08.11.2022 430,3 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2022000236 Potrav.MŠ 0211011722 08.11.2022 15.11.2022 08.11.2022 30,59 0 36282782 Róbert Gašparík
2022000237 Údržba ZT 0010220659 09.11.2022 16.11.2022 09.11.2022 46,9 46,9 14.11.2022 35919442 ZALT,s.r.o.
2022000238 Odvoz KO 0257073007 10.11.2022 21.11.2022 10.11.2022 772,14 772,14 16.11.2022 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2022000239 Ročná lice 0020220867 10.11.2022 17.11.2022 10.11.2022 313,17 313,17 16.11.2022 36739464 KEO s.r.o.
2022000240 Elektr.ene 1052261574 10.11.2022 08.12.2022 10.11.2022 105,78 0 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6] Strana [7]Strana


  • Archív