Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2019000201 Maliar.prá 0000042019 24.07.2019 06.08.2019 24.07.2019 1993,82 0 17703379 Štefan Hnidka
2019000202 Odvoz odpa 0000122019 24.07.2019 31.07.2019 24.07.2019 250 0 45462968 Adami?ek Miroslav
2019000203 Servis aut 0000019009 25.07.2019 08.08.2019 25.07.2019 89 0 47585102 PROFI, s.r.o.
2019000204 Servis aut 0000019010 29.07.2019 12.08.2019 29.07.2019 275 0 47585102 PROFI, s.r.o.
2019000205 Voda OÚ 2000032684 29.07.2019 12.08.2019 29.07.2019 62,89 0 35850370 BVS,a.s.
2019000206 Odvoz odpa 0011907014 31.07.2019 14.08.2019 31.07.2019 1077,6 0 36229709 Termomont Dolná Krup
2019000207 KoberecMŠ 0000191713 31.07.2019 08.07.2019 31.07.2019 200,2 200,2 26.07.2019 51328551 DAVS s.r.o.
2019000208 Tel.poplat 8238670469 01.08.2019 19.08.2019 01.08.2019 33,18 33,18 16.08.2019 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000209 EE-OÚ 7121571452 06.08.2019 19.08.2019 06.08.2019 188,48 188,48 16.08.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000210 EE-MŠ 7121571451 06.08.2019 19.08.2019 06.08.2019 105,17 105,17 16.08.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000211 EE-náj.byt 7710799515 06.08.2019 16.08.2019 06.08.2019 23,27 23,27 14.08.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000212 EE-Hostine 7710799674 06.08.2019 16.08.2019 06.08.2019 25 25 14.08.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000213 EE-KD 7710799379 06.08.2019 16.08.2019 06.08.2019 126,68 126,68 14.08.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000214 EE-TJ 7710799378 06.08.2019 16.08.2019 06.08.2019 43,79 43,79 14.08.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000215 Odvoz KO 0257054672 06.08.2019 21.08.2019 06.08.2019 544,02 544,02 21.08.2019 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2019000216 Oprava aut 0001532019 08.08.2019 15.08.2019 08.08.2019 2312,51 2312,51 14.08.2019 35405821 Autoopravov?a Doboš
2019000217 Komun.plán 0106082019 08.08.2019 15.08.2019 08.08.2019 80 80 14.08.2019 30385741 Ing. Jozef Vida
2019000218 Strav.líst 2867001565 09.08.2019 09.08.2019 09.08.2019 329,6 329,6 09.08.2019 52005551 Edenred-Ticket Servi
2019000219 Práce UNC 0000132019 12.08.2019 26.08.2019 12.08.2019 40 40 21.08.2019 45462968 Adami?ek Miroslav
2019000220 Údržba VO 0000019422 20.08.2019 25.09.2019 20.08.2019 384,9 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2019000221 Telef.popl 8240008019 20.08.2019 30.08.2019 20.08.2019 67,16 67,16 21.08.2019 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000222 Vývoz kont 0000190708 20.08.2019 01.09.2019 20.08.2019 258,71 0 41815866 Ján Mondek
2019000223 NábytokMŠ 0022003108 20.08.2019 09.09.2019 20.08.2019 314,2 0 36174319 NOMILAND, s.r.o.
2019000224 KoberecMŠ 0000201943 23.08.2019 06.09.2019 23.08.2019 306 0 36267180 MINAROPE, s.r.o.
2019000225 Has.výzbro 0000219165 26.08.2019 31.08.2019 26.08.2019 838 0 36242781 Pyrotex, s.r.o.
2019000226 Aktual.KEO 2019001018 27.08.2019 10.09.2019 27.08.2019 13,5 0 36739464 KEO s.r.o.
2019000227 Zemné prác 0000162019 29.08.2019 12.09.2019 29.08.2019 205 0 45462968 Adami?ek Miroslav
2019000228 Voda OÚ 2000032684 30.08.2019 12.09.2019 30.08.2019 65,14 65,14 10.09.2019 35850370 BVS,a.s.
2019000229 Obrusy ŠJ 0197200340 30.08.2019 13.09.2019 30.08.2019 10,73 10,73 30.08.2019 44491191 Praktik textil s.r.o
2019000230 Potrav. MŠ 0911007207 03.09.2019 10.09.2019 03.09.2019 17,11 0 36282782 Róbert Gašparík
2019000231 Strav.líst 9000963074 04.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 346,08 346,08 04.09.2019 52005551 Edenred-Ticket Servi
2019000232 Prac.zošit 0002195182 04.09.2019 02.10.2019 04.09.2019 76,01 76,01 04.09.2019 45258767 TAKTIK vydavate?stvo
2019000233 Servis aut 0000019013 05.09.2019 19.09.2019 05.09.2019 210 210 16.09.2019 47585102 PROFI, s.r.o.
2019000234 EE-OÚ 7200902086 05.09.2019 17.09.2019 05.09.2019 188,57 188,57 16.09.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000235 EE-MŠ 7200902085 05.09.2019 17.09.2019 05.09.2019 110,83 110,83 16.09.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000236 Tel.poplat 8240814797 05.09.2019 18.09.2019 05.09.2019 33 33 16.09.2019 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000237 Voda TJ-vy 2000028773 05.09.2019 18.09.2019 05.09.2019 6,74 6,74 16.09.2019 35850370 BVS,a.s.
2019000238 Odvoz KO 0257055104 05.09.2019 21.09.2019 05.09.2019 556,05 0 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2019000239 Garáž-HV 0002019054 05.09.2019 16.09.2019 05.09.2019 18370,34 18370,34 06.09.2019 50195166 CoolStav, s.r.o.
2019000240 Pártystan 0000194707 05.09.2019 23.09.2019 05.09.2019 1117,45 1117,45 16.09.2019 03440818 PÁRTYSTANY JI?ÍN

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6] Strana [7]Strana [8]Strana


  • Archív