* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2018000161 Elektr. TJ 7489654054 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 42 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000162 Elektr.KD 7489654055 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 109,78 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000163 Elekt.byty 7489667130 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 21,57 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000164 Elekt.HM 7489666669 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 142,29 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000165 Údržba VO 0000081358 10.07.2018 25.08.2018 10.07.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000166 Elektr.ObÚ 7131257682 11.07.2018 20.07.2018 11.07.2018 220,86 220,86 19.07.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000167 Elek.hosti 7489674593 11.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 25 25 17.07.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000168 Vývoz KO 0257048594 11.07.2018 21.07.2018 11.07.2018 474 474 19.07.2018 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000169 Potr.do ŠJ 0811005295 11.07.2018 17.07.2018 11.07.2018 6,48 6,48 19.07.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000170 Potr.do ŠJ 0000018006 16.07.2018 20.07.2018 16.07.2018 83,32 83,32 19.07.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000171 Tel.popl 8213393270 17.07.2018 31.07.2018 17.07.2018 65,24 65,24 19.07.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000172 Vyrad.st.F 2018000755 26.07.2018 06.08.2018 26.07.2018 45 0 36739464 KEO s.r.o.
2018000173 Dopr.zrkad 1020180166 30.07.2018 02.08.2018 30.07.2018 264 0 46485732 SIVEX, s.r.o.
2018000174 Strav. lís 0190601711 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 370,8 370,8 01.08.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000175 Tonery 0000002418 01.08.2018 21.08.2018 01.08.2018 120 0 41153723 Richard Munka-RADIO-
2018000176 Voda 2000032684 03.08.2018 10.08.2018 03.08.2018 60,65 0 35850370 BVS,a.s.
2018000177 Potrav. MŠ 0000005180 06.08.2018 30.07.2018 06.08.2018 11,02 0 00168921 COOP JEDNOTA
2018000178 Elek.hosti 7489715375 06.08.2018 16.08.2018 06.08.2018 25 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000179 Údržba MŠ 0000102018 06.08.2018 26.08.2018 06.08.2018 1187 0 17703379 Štefan Hnidka
2018000180 Potr.do ŠJ 0000018007 06.08.2018 14.08.2018 06.08.2018 31,73 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000181 Elekt.byty 7489711000 07.08.2018 16.08.2018 07.08.2018 21,57 21,57 08.08.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000182 Elektr.KD 7489702948 07.08.2018 16.08.2018 07.08.2018 109,78 109,78 08.08.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000183 Elektr. TJ 7489702947 07.08.2018 16.08.2018 07.08.2018 42 42 08.08.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000184 Elektr.ObÚ 7131268236 07.08.2018 16.08.2018 07.08.2018 218,4 218,4 08.08.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000185 Tel.popl 8214111819 07.08.2018 20.08.2018 07.08.2018 41,11 41,11 08.08.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000186 Elektr.MŠ 7141167659 08.08.2018 17.08.2018 08.08.2018 101,48 101,48 15.08.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000187 Vývoz KO 0257048998 09.08.2018 21.08.2018 09.08.2018 477,76 477,76 15.08.2018 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000188 Tabule 0021902836 14.08.2018 02.09.2018 14.08.2018 67,9 67,9 16.08.2018 36174319 NOMILAND, s.r.o.
2018000189 Žiad.k pro 0000218002 15.08.2018 24.08.2018 15.08.2018 500 500 16.08.2018 46815988 K&P architekti s.r.o
2018000190 Údržba VO 0000081415 16.08.2018 25.09.2018 16.08.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000191 Oprava MR 0000180066 16.08.2018 30.08.2018 16.08.2018 456,6 456,6 24.08.2018 30730309 SVH
2018000192 Rozšír.VO 0000180065 16.08.2018 30.08.2018 16.08.2018 3970,56 3970,56 24.08.2018 30730309 SVH
2018000193 Prísluš.HZ 0000218155 21.08.2018 16.08.2018 21.08.2018 3000 3000 24.08.2018 36242781 Pyrotex, s.r.o.
2018000194 Tel.popl 8215353686 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018 67,94 67,94 04.09.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000195 Didak.p.MŠ 0051900091 31.08.2018 12.09.2018 31.08.2018 47,76 47,76 07.09.2018 36174319 NOMILAND, s.r.o.
2018000196 Voda 2000032684 31.08.2018 12.09.2018 31.08.2018 76,37 76,37 07.09.2018 35850370 BVS,a.s.
2018000197 Potrav. MŠ 0000051808 31.08.2018 10.09.2018 31.08.2018 99,34 99,34 11.09.2018 00168921 COOP JEDNOTA
2018000198 PVC obrusy 0187200362 31.08.2018 05.09.2018 31.08.2018 10,14 10,14 31.08.2018 44491191 Praktik textil s.r.o
2018000199 Pletivo,dr 2020180667 31.08.2018 06.09.2018 31.08.2018 57,42 57,42 31.08.2018 35969822 KOVAPLET s.r.o.
2018000200 Potr.do ŠJ 0811006537 04.09.2018 11.09.2018 04.09.2018 20,49 20,49 11.09.2018 36282782 Róbert Gašparík

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5] Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív