Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2018000161 Elektr. TJ 7489654054 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 42 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000162 Elektr.KD 7489654055 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 109,78 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000163 Elekt.byty 7489667130 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 21,57 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000164 Elekt.HM 7489666669 10.07.2018 18.07.2018 10.07.2018 142,29 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000165 Údržba VO 0000081358 10.07.2018 25.08.2018 10.07.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5] Strana


  • Archív