Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2019000161 Tabule 5ks 0022001517 20.06.2019 02.07.2019 20.06.2019 174 0 36174319 NOMILAND, s.r.o.
2019000162 Plast.okná 1300010404 20.06.2019 20.06.2019 20.06.2019 431,78 431,78 20.06.2019 48258946 OBI Slovakia s.r.o.
2019000163 Tri?ká-BH 0190100514 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 101,64 0 36270687 Xtra
2019000164 Prevoz mat 0000082019 24.06.2019 08.07.2019 24.06.2019 110 0 45462968 Adami?ek Miroslav
2019000165 Potrav. MŠ 0911005520 25.06.2019 02.07.2019 25.06.2019 7,73 0 36282782 Róbert Gašparík
2019000166 Potrav. MŠ 0000051806 27.06.2019 08.07.2019 27.06.2019 61,92 61,92 28.06.2019 00168921 COOP JEDNOTA
2019000167 Pren.garáž 1906101220 27.06.2019 08.07.2019 27.06.2019 133,06 0 36364568 Towercom
2019000168 ?asopisy 1904348407 27.06.2019 02.07.2019 27.06.2019 28,8 28,8 27.06.2019 36631124 Slovenská pošta,a.s.
2019000169 Kontajnery 0020190793 28.06.2019 11.07.2019 28.06.2019 241,2 0 17682258 FEREX,s.r.o.
2019000170 BOZP-2.Q 0020190122 28.06.2019 08.07.2019 28.06.2019 45 0 34947396 OBORIL
2019000171 Kancel.pot 2192203939 28.06.2019 03.07.2019 28.06.2019 10,22 10,22 28.06.2019 31331131 Ševt a.s.
2019000172 Voda OÚ 2000032684 28.06.2019 11.07.2019 28.06.2019 61,76 0 35850370 BVS,a.s.
2019000173 Ochr.os.úd 0000003114 30.06.2019 14.07.2019 30.06.2019 67,5 0 11831367 Ing. ?ubomír Janoška
2019000174 Potrav. MŠ 0001900006 30.06.2019 15.07.2019 30.06.2019 207,63 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2019000175 Tel.poplat 8236539331 01.07.2019 18.07.2019 01.07.2019 33 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000176 Strav.líst 0317630119 02.07.2019 02.07.2019 02.07.2019 494,4 0 52005551 Edenred-Ticket Servi
2019000177 EE-MŠ 7161115883 03.07.2019 16.07.2019 03.07.2019 143,64 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000178 EE-náj.byt 7730648286 03.07.2019 16.07.2019 03.07.2019 23,27 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000179 EE-Hostine 7730648501 03.07.2019 16.07.2019 03.07.2019 25 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000180 EE-KD 7730648078 03.07.2019 16.07.2019 03.07.2019 126,68 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000181 EE-TJ 7730648077 03.07.2019 16.07.2019 03.07.2019 43,79 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000182 EE-has.múz 7730648278 03.07.2019 16.07.2019 03.07.2019 145,76 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000183 Prevoz mat 0000092019 08.07.2019 22.07.2019 08.07.2019 128 0 45462968 Adami?ek Miroslav
2019000184 VO-Garáž 0020190602 08.07.2019 09.07.2019 08.07.2019 300 0 35886609 LEDAS, s.r.o.
2019000185 EE-OÚ 7121554986 09.07.2019 17.07.2019 09.07.2019 197,78 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000186 Autob.prep 0201900089 09.07.2019 11.07.2019 09.07.2019 1000,9 0 34306439 ROSI tour
2019000187 Žeriav.prá 1020192206 09.07.2019 22.07.2019 09.07.2019 427,2 427,2 17.07.2019 36255998 AST Group, s.r.o.
2019000188 Údržba VO 0000019365 10.07.2019 25.08.2019 10.07.2019 384,9 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2019000189 Elektr.slu 0021906057 10.07.2019 30.07.2019 10.07.2019 196,8 196,8 22.07.2019 35795174 LOMTEC
2019000190 Odvoz KO 0257054310 10.07.2019 21.07.2019 10.07.2019 539,66 539,66 17.07.2019 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2019000191 Samol.bord 0019102819 10.07.2019 10.07.2019 10.07.2019 43,5 43,5 10.07.2019 36373991 DIMEX-SLOVENSKO, s.r
2019000192 Detské sam 0000400385 10.07.2019 23.07.2019 10.07.2019 52 52 10.07.2019 27741940 ARTexpo s.r.o.
2019000193 Intern.+to 0000212019 15.07.2019 29.07.2019 15.07.2019 250 250 22.07.2019 41153723 Richard Munka-RADIO-
2019000194 Nás.bordúr 0019070091 17.07.2019 15.07.2019 17.07.2019 288,8 288,8 17.07.2019 51869535 INSPIO s.r.o.
2019000195 Vnút.parap 0011910239 17.07.2019 23.07.2019 17.07.2019 70,37 70,37 17.07.2019 36267953 Melódia, s.r.o.
2019000196 Telef.popl 8237868173 18.07.2019 31.07.2019 18.07.2019 67,88 67,88 22.07.2019 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000197 Náu?né pom 0002019085 18.07.2019 22.07.2019 18.07.2019 97 97 22.07.2019 67212646 FAST ADVERT
2019000198 Doprava 0000009019 18.07.2019 30.07.2019 18.07.2019 132 132 22.07.2019 40550486 Milan Granec-doprava
2019000199 El.dokumen 0020190033 23.07.2019 25.07.2019 23.07.2019 3,9 3,9 23.07.2019 51282658 Prvá asociácia škol.
2019000200 Vývoz kont 0000190703 24.07.2019 30.07.2019 24.07.2019 487,93 487,93 25.07.2019 41815866 Ján Mondek

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5] Strana [6]Strana [7]Strana [8]Strana


  • Archív