Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2017000119 Tel.popl 3415879689 22.05.2017 31.05.2017 22.05.2017 64,66 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000120 Potrav.MŠ 0001703894 23.05.2017 18.05.2017 23.05.2017 16,1 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000121 Kuch.od.MŠ 1705500186 26.05.2017 06.06.2017 26.05.2017 18 0 50336932 biomarina-biowaste s
2017000122 Potrav. ŠJ 0000051805 02.06.2017 12.06.2017 02.06.2017 201,85 00168921 COOP JEDNOTA
2017000123 Potrav.ŠJ 0001704087 02.06.2017 06.06.2017 02.06.2017 15,18 36282782 Róbert Gašparík
2017000124 Vodné KD 1700052046 02.06.2017 28.06.2017 02.06.2017 33,7 35850370 BVS,a.s.
2017000125 Internet 5797015561 02.06.2017 19.06.2017 02.06.2017 35,5 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000126 Vodné MŠ 0117133460 06.06.2017 29.06.2017 06.06.2017 62,89 35850370 BVS,a.s.
2017000127 Potr.ŠJ 0000017005 06.06.2017 14.06.2017 06.06.2017 164,71 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000128 Potrav.ŠJ 0001704315 06.06.2017 13.06.2017 06.06.2017 11,3 36282782 Róbert Gašparík
2017000129 BOZP 2.Q17 0020170096 06.06.2017 11.06.2017 06.06.2017 30 34947396 OBORIL
2017000130 zál.server 0000192017 06.06.2017 20.06.2017 06.06.2017 536 41153723 Richard Munka-RADIO-
2017000131 Stravenky 1740006876 07.06.2017 07.06.2017 07.06.2017 234,84 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000132 Elekt.byty 7459122755 13.06.2017 16.06.2017 13.06.2017 35,62 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000133 Elektr.TJ 7459113913 13.06.2017 16.06.2017 13.06.2017 31,29 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000134 Elektr.KD 7459113914 13.06.2017 16.06.2017 13.06.2017 61,07 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000135 Vývoz KO 0257042358 14.06.2017 21.06.2017 14.06.2017 590,8 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2017000136 Elekt. KD 7220764918 14.06.2017 23.06.2017 14.06.2017 435,63 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000137 Potrav.ŠJ 0001704522 14.06.2017 20.06.2017 14.06.2017 14,54 36282782 Róbert Gašparík
2017000138 Elektr.ObÚ 7102684871 15.06.2017 19.06.2017 15.06.2017 150,49 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000139 Elektr. MŠ 7102684870 15.06.2017 19.06.2017 15.06.2017 217,21 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000140 Údržba VO 0091750296 15.06.2017 25.07.2017 15.06.2017 366,5 36747262 EcoLed Solutions
2017000141 Elektr.TJ 7121265986 16.06.2017 26.06.2017 16.06.2017 59,56 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000142 Repre-dary 0170100370 16.06.2017 30.06.2017 16.06.2017 285,84 36270687 Xtra
2017000143 Has.obleky 0000217093 21.06.2017 29.06.2017 21.06.2017 895,68 36242781 Pyrotex
2017000144 VSSR-ro?.p 5021709861 23.06.2017 21.06.2017 23.06.2017 96 31592503 Poradca podnikatela,
2017000145 Tel.popl 3416851127 23.06.2017 30.06.2017 23.06.2017 64,65 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000146 Potrav.ŠJ 0001704743 26.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 19,82 36282782 Róbert Gašparík
2017000147 Predš.vých 1703806294 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017 3,6 36631124 Slovenská pošta,a.s.
2017000148 Kuch.od.MŠ 1705500265 26.06.2017 04.07.2017 26.06.2017 18 50336932 biomarina-biowaste s
2017000149 Potrav.ŠJ 0001704936 27.06.2017 04.07.2017 27.06.2017 12,24 36282782 Róbert Gašparík
2017000150 Vodné MŠ 0117141621 29.06.2017 26.07.2017 29.06.2017 66,26 35850370 BVS,a.s.
2017000151 Aktu.pr-ŠJ 2313080553 30.06.2017 07.07.2017 30.06.2017 49 35850370 BVS,a.s.
2017000152 Internet 1740007952 04.07.2017 04.07.2017 04.07.2017 284,28 0 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000153 Potrav.ŠJ 0711705169 06.07.2017 11.07.2017 06.07.2017 17,88 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000154 ZPC 0001162017 06.07.2017 17.07.2017 06.07.2017 350 0 31826385 ZMO, region JE Jaslo
2017000155 Internet 5797998712 06.07.2017 18.07.2017 06.07.2017 35,5 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000156 Odvoz kont 0000170602 06.07.2017 14.07.2017 06.07.2017 299,69 0 41815866 Ján Mondek
2017000157 Hasi?.tri? 0170100386 06.07.2017 06.07.2017 06.07.2017 77,84 0 36270687 Xtra
2017000158 Elekt.byty 7459161509 06.07.2017 17.07.2017 06.07.2017 35,62 0 36677281 ZSE Energia,a.s.

[1]Strana [2]Strana [3]Strana [4] Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív