Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2020000081 Technik PO 0020200056 31.03.2020 10.04.2020 31.03.2020 54 54 06.04.2020 34947396 OBORIL
2020000082 Tel.poplat 8256398082 01.04.2020 20.04.2020 01.04.2020 33 33 17.04.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000083 Strav.líst 6673501561 02.04.2020 06.04.2020 02.04.2020 329,6 329,6 02.04.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000084 Tonery 0020200002 06.04.2020 20.04.2020 06.04.2020 119,6 119,6 17.04.2020 41153723 Richard Munka-RADIO-
2020000085 EE-Náj.byt 7661576245 06.04.2020 16.04.2020 06.04.2020 23,05 23,05 15.04.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000086 EE-Hostine 7661576429 06.04.2020 16.04.2020 06.04.2020 25 25 15.04.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000087 EE-KD 7661576101 06.04.2020 16.04.2020 06.04.2020 85,15 85,15 15.04.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000088 EE-TJ 7661576100 06.04.2020 16.04.2020 06.04.2020 67,26 67,26 15.04.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000089 Odvoz kont 0000122020 06.04.2020 13.04.2020 06.04.2020 192 192 15.04.2020 47164794 Petr Mondek - Hermes
2020000090 EE-OÚ 7240693121 08.04.2020 16.04.2020 08.04.2020 307,37 307,37 15.04.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000091 EE-MŠ 7240693120 08.04.2020 16.04.2020 08.04.2020 313,13 313,13 15.04.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000092 Výrez,opra 0000200033 08.04.2020 19.04.2020 08.04.2020 628,03 628,03 17.04.2020 30730309 SVH
2020000093 Odvoz KO 0257058158 15.04.2020 21.04.2020 15.04.2020 944,01 944,01 20.04.2020 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2020000094 Údržba VO 0000020197 15.04.2020 25.05.2020 15.04.2020 384,9 384,9 06.05.2020 36747262 EcoLed Solutions a.s
2020000095 Elektroniz 0022004018 16.04.2020 01.05.2020 16.04.2020 196,8 196,8 29.04.2020 35795174 LOMTEC
2020000096 Tel.poplat 8257793632 17.04.2020 30.04.2020 17.04.2020 91,05 91,05 21.04.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000097 GarហHV 0002020015 23.04.2020 21.05.2020 23.04.2020 5133,82 5133,82 30.04.2020 50195166 CoolStav, s.r.o.
2020000098 Údržba aut 0000020006 24.04.2020 07.05.2020 24.04.2020 185 185 29.04.2020 47585102 PROFI, s.r.o.
2020000099 Dezinfekci 0020201350 27.04.2020 08.05.2020 27.04.2020 112,9 112,9 29.04.2020 36427969 FLORIAN, s.r.o.
2020000100 Oprava vod 0000152020 28.04.2020 12.05.2020 28.04.2020 514,82 514,82 29.04.2020 40910610 Stanislav Mesíček
2020000101 Odvoz kont 0000162020 30.04.2020 20.04.2020 30.04.2020 192 192 06.05.2020 47164794 Petr Mondek - Hermes
2020000102 Voda OÚ 2000032684 30.04.2020 11.05.2020 30.04.2020 55,03 55,03 06.05.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000103 Voda KD 2000028764 30.04.2020 11.05.2020 30.04.2020 14,6 14,6 06.05.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000104 Aktual.pro 0020200514 30.04.2020 14.05.2020 30.04.2020 15 15 06.05.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000105 Odvoz KO 0257058647 30.04.2020 21.05.2020 30.04.2020 712,65 712,65 18.05.2020 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2020000106 Strav.líst 9001037539 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 230,72 230,72 04.05.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000107 Tel.poplat 8258669527 05.05.2020 18.05.2020 05.05.2020 33 33 18.05.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000108 EE-OÚ 7181066784 07.05.2020 19.05.2020 07.05.2020 197,44 197,44 18.05.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000109 EE-MŠ 7181066783 07.05.2020 19.05.2020 07.05.2020 119,33 119,33 18.05.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000110 EE-Náj.byt 7721005883 07.05.2020 19.05.2020 07.05.2020 23,05 23,05 18.05.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000111 EE-Hostine 7721006035 07.05.2020 19.05.2020 07.05.2020 25 25 18.05.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000112 EE-KD 7721005755 07.05.2020 19.05.2020 07.05.2020 85,15 85,15 18.05.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000113 EE-TJ 7721005754 07.05.2020 19.05.2020 07.05.2020 67,26 67,26 18.05.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000114 Tel.poplat 8260072461 18.05.2020 29.05.2020 18.05.2020 89,32 89,32 18.05.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000115 Údržba VO 0000020312 20.05.2020 25.06.2020 20.05.2020 384,9 384,9 02.06.2020 36747262 EcoLed Solutions a.s
2020000116 Aktual.pro 0020200661 20.05.2020 27.05.2020 20.05.2020 15 15 25.05.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000117 Opr.pomník 0202004001 21.05.2020 06.05.2020 21.05.2020 700 700 25.05.2020 46632646 Kamenárstvo Horváth
2020000118 Has.sp.mat 0000020017 21.05.2020 26.05.2020 21.05.2020 1418,16 1418,16 25.05.2020 36242781 Pyrotex, s.r.o.
2020000119 Voda OÚ 2000032684 28.05.2020 05.06.2020 28.05.2020 41,56 41,56 02.06.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000120 Voda KD 2000028764 29.05.2020 10.06.2020 29.05.2020 14,6 14,6 08.06.2020 35850370 BVS,a.s.

[1]Strana [2]Strana [3] Strana [4]Strana


  • Archív