* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2018000081 Elek.hosti 7459462745 09.04.2018 17.04.2018 09.04.2018 25 25 12.04.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000082 Elektr.KD 7459446801 09.04.2018 17.04.2018 09.04.2018 109,78 109,78 12.04.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000083 Elektr. TJ 7459446800 09.04.2018 17.04.2018 09.04.2018 42 42 12.04.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000084 Elektr.ObÚ 7121374198 12.04.2018 18.04.2018 12.04.2018 312,59 312,59 12.04.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000085 Elektr.MŠ 7121374197 12.04.2018 18.04.2018 12.04.2018 451,72 451,72 12.04.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000086 Potrav.ŠJ 0811002668 12.04.2018 17.04.2018 12.04.2018 19,12 19,12 19.04.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000087 Potrav. MŠ 0000051803 12.04.2018 10.04.2018 12.04.2018 124,62 124,62 11.04.2018 00168921 COOP JEDNOTA
2018000088 Vývoz KO 0257047115 12.04.2018 21.04.2018 12.4.2018 443,46 443,46 17.04.2018 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000089 Vypr.žiad. 0000132018 12.04.2018 20.04.2018 12.04.2018 600 600 17.04.2018 46815988 K&P architekti s.r.o
2018000090 Potr.MŠ 0000018003 16.04.2018 20.04.2018 16.04.2018 120,23 120,23 19.04.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000091 Kuch.odpad 0180550362 17.04.2018 25.04.2018 17.04.2018 18 18 25.04.2018 50336932 biomarina-biowaste s
2018000092 Osved.doMŠ 2182202205 17.04.2018 13.03.2018 17.04.2018 6,1 6,1 17.04.2018 31331131 Ševt
2018000093 Tel.popl 8207306637 17.04.2018 30.04.2018 17.04.2018 64,34 64,34 30.04.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000094 Vyh.geo.pl 0000122018 17.04.2018 30.04.2018 17.04.2018 200 200 30.04.2018 33220964 Peter Formanko
2018000095 Údržba VO 0000081184 17.04.2018 25.05.2018 17.04.2018 366,5 366,5 16.05.2018 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000096 Potrav.ŠJ 0811002908 17.04.2018 24.04.2018 17.04.2018 11,22 11,22 19.04.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000097 Vývoz kont 0000180401 20.04.2018 02.05.2018 20.04.2018 673,59 673,59 04.05.2018 41815866 Ján Mondek
2018000098 Aktua.KEO 2018000418 23.04.2018 03.05.2018 23.04.2018 13,5 13,5 30.04.2018 36739464 KEO s.r.o.
2018000099 Pošt.pouk. 9001115130 23.04.2018 08.05.2018 23.04.2018 18,47 18,47 12.04.2018 36631124 Slovenská pošta,a.s.
2018000100 Pren.gar.9 1804100746 23.04.2018 03.05.2018 23.04.2018 128,53 128,53 02.05.2018 36364568 Towercom
2018000101 Potr.1.máj 0811003192 27.04.2018 03.05.2018 27.04.2018 154,64 154,64 02.05.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000102 Potrav. MŠ 0000051804 02.05.2018 10.05.2018 02.05.2018 199,18 0 00168921 COOP JEDNOTA
2018000103 Potr.do ŠJ 0811003115 02.05.2018 01.05.2018 02.05.2018 18,43 0 36282782 Róbert Gašparík
2018000104 Voda 2000032684 03.05.2018 07.05.2018 03.05.2018 70,75 70,75 04.05.2018 35850370 BVS,a.s.
2018000105 Strav. lís 0115201712 04.05.2018 04.05.2018 04.05.2018 370,8 370,8 04.05.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000106 Elekt.byty 7551339068 04.05.2018 16.05.2018 04.05.2018 21,57 21,57 16.05.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000107 Elek.hosti 7551343565 04.05.2018 16.05.2018 04.05.2018 25 25 16.05.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000108 Elektr.KD 7551330879 04.05.2018 16.05.2018 04.05.2018 109,78 109,78 16.05.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000109 Elektr. TJ 7551330878 04.05.2018 16.05.2018 04.05.2018 42 42 16.05.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000110 Elektr.ObÚ 7131238423 10.05.2018 17.05.2018 10.05.2018 160,04 160,04 16.05.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000111 Elektr.MŠ 7131238422 10.05.2018 17.05.2018 10.05.2018 269,84 269,84 16.05.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000112 Potr. MŠ 0811003540 10.05.2018 17.05.2018 10.05.2018 13,62 0 36282782 Róbert Gašparík
2018000113 Div.predst 0002018002 14.05.2018 19.05.2018 14.05.2018 180 180 14.05.2018 42136865 OZ Modranské krá?ovs
2018000114 Vývoz KO 0257047585 15.05.2018 21.05.2018 15.05.2018 483,44 483,44 16.05.2018 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000115 Potr.do ŠJ 0811003686 16.05.2018 22.05.2018 16.05.2018 9,25 0 36282782 Róbert Gašparík
2018000116 Údržba VO 0000081241 16.05.2018 25.06.2018 16.05.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2018000117 Tel.popl 8208037770 17.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 40,88 40,88 17.05.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000118 Tel.popl 8209310767 17.05.2018 31.05.2018 17.05.2018 67,85 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000119 Didakt.pom 0018701105 21.05.2018 01.06.2018 21.05.2018 19,22 0 47761181 Vydavate?stvo BUVIK,
2018000120 Kuch.odpad 1805500481 28.05.2018 06.06.2018 28.05.2018 18 0 50336932 biomarina-biowaste s

[1]Strana [2]Strana [3] Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív