Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2019000081 BOZP-1.Q 0020190071 30.03.2019 09.04.2019 30.03.2019 30 0 34947396 OBORIL
2019000082 Potrav. MŠ 0000051803 30.03.2019 08.04.2019 30.03.2019 220,66 0 00168921 COOP JEDNOTA
2019000083 Ochr.os.úd 0000003104 31.03.2019 14.04.2019 31.03.2019 67,5 0 11831367 Ing. ?ubomír Janoška
2019000084 Pred.?asop 2498938010 31.03.2019 04.03.2019 31.03.2019 79,8 79,8 31.03.2019 31348262 Wolters Kluwer SR, s
2019000085 Pred.?asop 8494938014 31.03.2019 04.03.2019 31.03.2019 121 121 31.03.2019 31348262 Wolters Kluwer SR, s
2019000086 Potrav. MŠ 0000019003 31.03.2019 15.04.2019 31.03.2019 129,06 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2019000087 Tel.poplat 8230248073 01.04.2019 18.04.2019 01.04.2019 33 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000088 Strav.líst 9000921067 01.04.2019 01.04.2019 01.04.2019 206 0 31328695 Edenred Slovakia, s.
2019000089 Akt.progra 0001190160 02.04.2019 10.04.2019 02.04.2019 114 0 46919805 TOPSET
2019000090 Kuchyn.odp 1905500433 02.04.2019 15.04.2019 02.04.2019 18 0 50336932 biomarina-biowaste s
2019000091 EE-OÚ 7111783946 02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 273,44 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000092 EE-MŠ 7111783945 02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 417,05 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000093 EE-náj.byt 7479476255 02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 23,27 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000094 EE-Hostine 7479481185 02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 25 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000095 EE-KD 7479466983 02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 126,68 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000096 EE-TJ 7479466982 02.04.2019 16.04.2019 02.04.2019 43,79 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000097 Potrav. MŠ 0911002907 02.04.2019 09.04.2019 02.04.2019 9,94 0 36282782 Róbert Gašparík
2019000098 Potrav. MŠ 0911003095 09.04.2019 16.04.2019 09.04.2019 24,27 0 36282782 Róbert Gašparík
2019000099 Výrez str. 0000190021 10.04.2019 20.04.2019 10.04.2019 992,4 992,4 18.04.2019 30730309 SVH
2019000100 Odvoz KO 0257052741 10.04.2019 21.04.2019 10.04.2019 532,36 532,36 18.04.2019 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2019000101 Aktual.KEO 2019000679 12.04.2019 22.04.2019 12.04.2019 13,5 13,5 18.04.2019 36739464 KEO s.r.o.
2019000102 Akt.rozpo? 0000190017 16.04.2019 29.04.2019 16.04.2019 100 100 24.04.2019 51741920 HP REA s.r.o.
2019000103 Potrav. MŠ 0911003354 16.04.2019 23.04.2019 16.04.2019 12,99 12,99 18.04.2019 36282782 Róbert Gašparík
2019000104 Telef.popl 8231552294 17.04.2019 30.04.2019 17.04.2019 70,06 70,06 24.04.2019 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000105 Údržba VO 0000019193 17.04.2019 25.05.2019 17.04.2019 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions a.s
2019000106 Vypr.žiado 0000219015 25.04.2019 07.05.2019 25.04.2019 600 600 06.05.2019 46815988 K&P architekti s.r.o
2019000107 Klamp.prác 0000032019 26.04.2019 30.04.2019 26.04.2019 380 380 30.04.2019 35404540 ?uboš Hudek
2019000108 Potrav. MŠ 0911003557 26.04.2019 02.05.2019 26.04.2019 8,42 8,42 14.05.2019 36282782 Róbert Gašparík
2019000109 Knihy MŠ 0019009858 29.04.2019 10.05.2019 29.04.2019 34,08 34,08 29.04.2019 44918682 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.
2019000110 Led refl. 0019131360 30.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 24,7 24,7 30.04.2019 46852557 RELETRONIC, s.r.o.
2019000111 Potrav. MŠ 0000051804 30.04.2019 10.05.2019 30.04.2019 213,8 213,8 14.05.2019 00168921 COOP JEDNOTA
2019000112 Voda OÚ 2000032684 30.04.2019 13.05.2019 30.04.2019 61,76 61,76 13.05.2019 35850370 BVS,a.s.
2019000113 Aktual.KEO 2019000829 30.04.2019 13.05.2019 30.04.2019 13,5 13,5 13.05.2019 36739464 KEO s.r.o.
2019000114 Potrav. MŠ 0001900004 30.04.2019 14.05.2019 30.04.2019 95,36 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2019000115 Tel.poplat 8232329874 02.05.2019 20.05.2019 02.05.2019 33 33 16.05.2019 35763469 T-COM Slovak Telekom
2019000116 Strav.líst 9000928494 02.05.2019 02.05.2019 02.05.2019 288,4 288,4 02.05.2019 31328695 Edenred Slovakia, s.
2019000117 EE-OÚ 7111801503 06.05.2019 20.05.2019 06.05.2019 192,17 192,17 16.05.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000118 EE-MŠ 7111801502 06.05.2019 20.05.2019 06.05.2019 300,31 300,31 16.05.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000119 EE-náj.byt 7690707215 06.05.2019 17.05.2019 06.05.2019 23,27 23,27 16.05.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.
2019000120 EE-Hostine 7690707375 06.05.2019 17.05.2019 06.05.2019 25 25 16.05.2019 36677281 ZSE Energia,a.s.

[1]Strana [2]Strana [3] Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana [8]Strana


  • Archív