Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2017000079 Potrav.MŠ 0001702545 05.04.2017 11.04.2017 05.04.2017 14,17 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000080 Odvoz kont 0000170401 05.04.2017 14.04.2017 05.04.2017 625,04 0 41815866 Ján Mondek
2017000081 Elektr.KD 7459052994 06.04.2017 18.04.2017 06.04.2017 61,07 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000082 Elekt. TJ 7459052993 06.04.2017 18.04.2017 06.04.2017 31,29 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000083 Kniha - zá 0917002101 11.04.2017 19.04.2017 11.04.2017 21,49 0 31348262 Wolters Kluwer, s.r.
2017000084 Elekt.byty 7459064114 11.04.2017 18.04.2017 11.04.2017 35,62 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000085 Elektr.ObÚ 7180872098 11.04.2017 19.04.2017 11.04.2017 270,06 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000086 Potr. MŠ 0000051803 11.04.2017 10.04.2017 11.04.2017 148,31 0 00168921 COOP JEDNOTA
2017000087 Kontajnery 0020170394 11.04.2017 21.04.2017 11.04.2017 99 0 17682258 FEREX,s.r.o.
2017000088 Odvoz od.v 0002017033 12.04.2017 19.04.2017 12.04.2017 120 0 43337953 Peter Bednárik - Aut
2017000089 Vývoz KO 0257041426 12.04.2017 21.04.2017 12.04.2017 443,63 0 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2017000090 Elektr. MŠ 7180872097 12.04.2017 19.04.2017 12.04.2017 365,68 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000091 Odvoz kont 0000170403 13.04.2017 27.04.2017 13.04.2017 349,17 0 41815866 Ján Mondek
2017000092 Kuch.od.MŠ 1705500127 18.04.2017 25.04.2017 18.04.2017 18 0 50336932 biomarina-biowaste s
2017000093 Údržba VO 0091750186 18.04.2017 25.05.2017 18.04.2017 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions
2017000094 Potr.MŠ 0000017003 18.04.2017 20.04.2017 18.04.2017 183,86 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000095 Stravenky 1740004920 19.04.2017 19.04.2017 19.04.2017 103,98 0 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000096 Tel.popl 3414908353 25.04.2017 28.04.2017 25.04.2017 70,27 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000097 Elektroniz 0021704023 25.04.2017 19.05.2017 25.04.2017 196,8 0 35795174 LOMTEC
2017000098 Prenáj.gar 1704100791 25.04.2017 04.05.2017 25.04.2017 127,13 0 36364568 Towercom
2017000099 Seminár 0017010750 26.04.2017 26.04.2017 26.04.2017 40 0 37922190 Asociácia správcov r
2017000100 Potrav. MŠ 0000051804 27.04.2017 08.05.2017 27.04.2017 155,88 0 00168921 COOP JEDNOTA
2017000101 Toner, údr 0000142017 03.05.2017 17.05.2017 03.05.2017 115 0 41153723 Richard Munka-RADIO-
2017000102 Elekt.byty 7459089517 04.05.2017 16.05.2017 04.05.2017 35,62 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000103 Elektr.KD 7459080519 04.05.2017 16.05.2017 04.05.2017 61,07 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000104 Potrav.MŠ 0001703263 04.05.2017 09.05.2017 04.05.2017 17,46 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000105 Stravenky 1740005547 04.05.2017 04.05.2017 04.05.2017 230,72 0 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000106 Krovinorez 0010170375 12.05.2017 25.05.2017 12.05.2017 479,8 0 35919442 ZALT,s.r.o.
2017000107 Elektr.ObÚ 7141029271 12.05.2017 17.05.2017 12.05.2017 194,88 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000108 Elektr. MŠ 7141029270 12.05.2017 17.05.2017 12.05.2017 292,48 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000109 Potr.MŠ 0000017004 12.05.2017 14.05.2017 12.05.2017 160,52 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000110 Internet 3796039760 12.05.2017 18.05.2017 12.05.2017 35,82 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000111 Potrav.MŠ 0001703551 12.05.2017 18.05.2017 12.05.2017 9,05 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000112 Vývoz KO 0257041653 12.05.2017 21.05.2017 12.05.2017 460,37 0 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2017000113 Vodné MŠ 0117125678 12.05.2017 02.06.2017 12.05.2017 65,14 0 35850370 BVS,a.s.
2017000114 Odb.litera 0917002751 12.05.2017 18.05.2017 12.05.2017 28,29 0 31348262 Wolters Kluwer, s.r.
2017000115 Elektr.TJ 7459080518 12.05.2017 16.05.2017 12.05.2017 31,29 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000116 Potrav.MŠ 0001703678 17.05.2017 23.05.2017 17.05.2017 17,83 0 36282782 Róbert Gašparík
2017000117 Preprava 0002017183 17.05.2017 12.05.2017 17.05.2017 120 0 44897162 Fermo s. r. o.
2017000118 Údržba VO 0091750241 17.05.2017 31.05.2017 17.05.2017 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions

[1]Strana [2]Strana [3] Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív