Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2022000081 Osvedčenia 2222201807 30.03.2022 13.04.2022 30.03.2022 8,54 8,54 28.03.2022 31331131 Ševt a.s.
2022000082 Aktual.pro 0020220239 31.03.2022 14.04.2022 31.03.2022 15 15 13.04.2022 36739464 KEO s.r.o.
2022000083 Potrav.MŠ 0000220004 31.03.2022 04.04.2022 31.03.2022 22,88 22,88 06.04.2022 31861806 Ľubomír Šalgovič GOL
2022000084 Odvoz KO 0257069251 31.03.2022 21.04.2022 31.03.2022 727,32 727,32 21.04.2022 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2022000085 Technik PO 0020220061 31.03.2022 10.04.2022 31.03.2022 54 54 13.04.2022 34947396 OBORIL
2022000086 Tel.poplat 8303655031 01.04.2022 19.04.2022 01.04.2022 35 35 13.04.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000087 Elektr.ene 1012232505 05.04.2022 15.04.2022 05.04.2022 150,2 150,2 13.04.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000088 Elektr.ene 1012232506 05.04.2022 15.04.2022 05.04.2022 348,5 348,5 13.04.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000089 Antig.test 0020220915 11.04.2022 12.04.2022 11.04.2022 103,95 103,95 13.04.2022 53123727 pre Vás, s.r.o.
2022000090 Údržba VO 0000022198 11.04.2022 25.05.2022 11.04.2022 413,9 413,9 28.04.2022 36747262 EcoLed Solutions a.s
2022000091 Potrav.MŠ 0000051821 19.04.2022 28.04.2022 19.04.2022 89,44 89,44 03.05.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000092 Tel.poplat 8304010195 19.04.2022 29.04.2022 19.04.2022 76,22 76,22 25.04.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000093 Stravné lí 9001200755 19.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 280,73 280,73 19.04.2022 52005551 Edenred-Ticket Servi
2022000094 Elektr.ene 1052217484 20.04.2022 08.05.2022 20.04.2022 510,14 510,14 28.04.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000095 Odvoz kont 0000092022 20.04.2022 25.04.2022 20.04.2022 240 240 25.04.2022 47164794 Petr Mondek - Hermes
2022000096 Tonery 2216104692 28.04.2022 02.05.2022 28.04.2022 151,4 151,4 28.04.2022 36468924 CAMEA SK, s.r.o.
2022000097 Elekt.ohri 0000092022 24.04.2022 14.04.2022 24.04.2022 252,57 252,57 28.04.2022 40910610 Stanislav Mesíček
2022000098 Potrav.MŠ 0211004186 26.04.2022 03.05.2022 26.04.2022 29,51 29,51 03.05.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000099 Voda OÚ 2000032684 27.04.2022 05.05.2022 27.04.2022 82,63 82,63 28.04.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000100 Potrav.MŠ 0000051826 29.04.2022 09.05.2022 29.04.2022 217,63 217,63 10.05.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000101 Tel.poplat 8305512127 02.05.2022 18.05.2022 02.05.2022 35 35 11.05.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000102 Potrav.MŠ 0211004480 03.05.2022 10.05.2022 03.05.2022 13,96 13,96 10.05.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000103 Elektr.ene 1012236016 03.05.2022 15.05.2022 03.05.2022 150,2 150,2 11.05.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000104 Elektr.ene 1012236017 03.05.2022 15.05.2022 03.05.2022 348,5 348,5 11.05.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000105 Odvoz KO 0257069816 06.05.2022 21.05.2022 06.05.2022 773,47 773,47 11.05.2022 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2022000106 Potrav.MŠ 0211004762 10.05.2022 17.05.2022 10.05.2022 18,64 18,64 10.05.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000107 Potrav.MŠ 0000051829 13.05.2022 23.05.2022 13.05.2022 161,21 161,21 07.06.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000108 Elektr.ene 1052223289 13.05.2022 07.06.2022 13.05.2022 391,91 391,91 30.05.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000109 Doprava 0002022027 16.05.2022 18.05.2022 16.05.2022 302,4 302,4 17.05.2022 37568426 Ivan Sokol - Osobná
2022000110 Elektroniz 0022204021 16.05.2022 04.06.2022 16.05.2022 270 270 30.05.2022 35795174 Lomtec.com a.s.
2022000111 Tel.poplat 8305869516 17.05.2022 31.05.2022 17.05.2022 83,68 83,68 30.05.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000112 Potrav.MŠ 0211005071 17.05.2022 24.05.2022 17.05.2022 24,32 24,32 07.06.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000113 Stravné lí 0104930126 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 466,08 466,08 20.05.2022 52005551 Edenred-Ticket Servi
2022000114 Internet 0000022005 23.05.2022 06.06.2022 23.05.2022 289 289 30.05.2022 41153723 Richard Munka-RADIO-
2022000115 Údržba VO 0000022280 24.05.2022 25.06.2022 24.05.2022 413,9 413,9 20.06.2022 36747262 EcoLed Solutions a.s
2022000116 Potrav.MŠ 0211005366 24.05.2022 31.05.2022 24.05.2022 17,01 17,01 07.06.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000117 Voda OÚ 2000032684 25.05.2022 02.06.2022 25.05.2022 64,81 64,81 30.05.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000118 Potrav.MŠ 0211005584 31.05.2022 07.06.2022 31.05.2022 21,69 21,69 24.06.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000119 Potrav.MŠ 0000051831 31.05.2022 09.06.2022 31.05.2022 240,42 240,42 21.06.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000120 Voda KD 2000028764 31.05.2022 10.06.2022 31.05.2022 38,92 38,92 10.06.2022 35850370 BVS,a.s.

[1]Strana [2]Strana [3] Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív