Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2020000041 Časopis OÚ 8494046714 17.02.2020 06.02.2020 17.02.2020 125 125 06.02.2020 31348262 Wolters Kluwer SR, s
2020000042 Tel.poplat 8253262464 17.02.2020 02.03.2020 17.02.2020 85,25 85,25 25.02.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000043 Komun.plán 0317022020 19.02.2020 29.02.2020 19.02.2020 15 15 25.02.2020 52708314 Podžobrácka farma s.
2020000044 Kuchyns.od 2005500076 21.02.2020 05.03.2020 21.02.2020 36 36 25.02.2020 50336932 biomarina-biowaste s
2020000045 Prac.cesta 0000232020 21.02.2020 28.02.2020 21.02.2020 600 600 25.02.2020 31826385 ZMO, región JE Jaslo
2020000046 Vystúpenie 0002020001 24.02.2020 28.02.2020 24.02.2020 200 200 25.02.2020 51755378 Folklórna skupina DU
2020000047 Potrav. MŠ 0011001653 25.02.2020 03.03.2020 25.02.2020 21,79 21,79 05.03.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000048 Virt.preze 0001200067 26.02.2020 11.03.2020 26.02.2020 46,56 46,56 04.03.2020 35960132 DATATRADE s.r.o.
2020000049 Občerstven 0000202001 28.02.2020 11.03.2020 28.02.2020 96 96 04.03.2020 40626491 Roman Domonkoš-Pizza
2020000050 Potrav. MŠ 0000051804 28.02.2020 09.03.2020 28.02.2020 170,55 170,55 05.03.2020 00168921 COOP JEDNOTA
2020000051 Voda OÚ 2000032684 28.02.2020 10.03.2020 28.02.2020 53,9 53,9 04.03.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000052 Kontr.zari 1020200098 28.02.2020 04.03.2020 28.02.2020 158,4 158,4 04.03.2020 50635841 VÁHY PILÁT, s.r.o.
2020000053 Kontr. DI 0002000170 28.02.2020 12.03.2020 28.02.2020 193,2 193,2 04.03.2020 00687022 EKOTEC spol. s r.o.
2020000054 Voda KD 2000028764 28.02.2020 12.03.2020 28.02.2020 14,6 14,6 06.03.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000055 Vlajka SR 0002202020 28.02.2020 07.03.2020 28.02.2020 54 54 06.03.2020 52365921 OLYMP ERBY s.r.o.
2020000056 Pap.tašky 0002212020 28.02.2020 07.03.2020 28.02.2020 129,72 129,72 06.03.2020 52365921 OLYMP ERBY s.r.o.
2020000057 Tel.poplat 8254130177 02.03.2020 18.03.2020 02.03.2020 33 33 12.03.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000058 Strav.líst 6126101560 02.03.2020 02.03.2020 02.03.2020 164,8 164,8 02.03.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000059 Potrav. MŠ 0011001897 03.03.2020 10.03.2020 03.03.2020 14,86 14,86 20.03.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000060 Aktual.pro 0020200343 06.03.2020 17.03.2020 06.03.2020 15 15 12.03.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000061 EE-KD 7760590233 06.03.2020 17.03.2020 06.03.2020 85,15 85,15 12.03.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000062 EE-TJ 7760590232 06.03.2020 17.03.2020 06.03.2020 67,26 67,26 12.03.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000063 Stav.dozor 0020200009 06.03.2020 14.03.2020 06.03.2020 240 240 12.03.2020 51756251 Peter Bobek-dozorná
2020000064 EE-Hostine 7760590515 09.03.2020 17.03.2020 09.03.2020 25 25 13.03.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000065 EE-OÚ 7200914938 09.03.2020 17.03.2020 09.03.2020 354,82 354,82 13.03.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000066 EE-MŠ 7200914937 09.03.2020 17.03.2020 09.03.2020 490,92 490,92 13.03.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000067 EE-Náj.byt 7760590361 10.03.2020 17.03.2020 10.03.2020 23,05 23,05 13.03.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000068 Potrav. MŠ 0011002116 10.03.2020 17.03.2020 10.03.2020 14,41 14,41 20.03.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000069 Odvoz KO 0257057809 11.03.2020 20.03.2020 11.03.2020 559,71 559,71 13.03.2020 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2020000070 ŠkolenieDH 0020200099 16.03.2020 08.05.2020 16.03.2020 100 100 29.04.2020 00177474 Dobrovoľná požiarna
2020000071 Tel.poplat 8255525848 17.03.2020 31.03.2020 17.03.2020 91,87 91,87 23.03.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000072 Údržba VO 0000020121 17.03.2020 25.04.2020 17.03.2020 384,9 384,9 21.04.2020 36747262 EcoLed Solutions a.s
2020000073 Akt.progra 0001200156 17.03.2020 22.03.2020 17.03.2020 114 114 23.03.2020 46919805 TOPSET
2020000074 Over.váh 0520306097 23.03.2020 15.04.2020 23.03.2020 30 30 06.04.2020 00379545 Slovenská legálna me
2020000075 Ochr.rúško 2020200074 23.03.2020 21.03.2020 23.03.2020 450 450 23.03.2020 36747050 BT DOMINIK s.r.o.
2020000076 Voda OÚ 2000032684 27.03.2020 07.04.2020 27.03.2020 49,42 49,42 06.04.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000077 Odmeny ume 0002004891 30.03.2020 17.04.2020 30.03.2020 38,4 38,4 06.04.2020 17310598 SLOVGRAM
2020000078 Potrav. MŠ 0000051805 30.03.2020 03.04.2020 30.03.2020 97,29 97,29 07.04.2020 00168921 COOP JEDNOTA
2020000079 Prenáj.gar 2003100610 31.03.2020 27.04.2020 31.03.2020 135,42 135,42 21.04.2020 36364568 Towercom
2020000080 Voda KD 2000028764 31.03.2020 14.04.2020 31.03.2020 14,6 14,6 06.04.2020 35850370 BVS,a.s.

[1]Strana [2] Strana [3]Strana [4]Strana


  • Archív