Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2017000039 Potr.MŠ 0000017001 17.02.2017 21.02.2017 17.02.2017 204,13 0 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000040 Inter.prog 0000170197 17.02.2017 09.03.2017 17.02.2017 249 0 47922460 IŠ Plus, s.r.o.
2017000041 CD prezent 0000170038 17.02.2017 20.02.2017 17.02.2017 39,8 0 05652941 MICROITEM LLC
2017000042 U?.pom.MŠ 0000102070 20.02.2017 03.03.2017 20.02.2017 70,4 0 47078839 Insgra
2017000043 Údržba VO 0091750064 20.02.2017 25.03.2017 20.02.2017 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions
2017000044 Potrav. MŠ 0000051801 09.02.2017 09.02.2017 09.02.2017 212,81 0 00168921 COOP JEDNOTA
2017000045 Tel.popl 3412962002 23.02.2017 28.02.2017 23.02.2017 80,86 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000046 Mzdov.sem 1689678401 23.02.2017 25.01.2017 23.02.2017 106,8 0 46490213 Naklad.FORUM s.r.o.,
2017000047 U?.pom.MŠ 0021712919 27.02.2017 07.03.2017 27.02.2017 129,5 0 36174319 NOMIland
2017000048 Potrav. MŠ 0000051802 27.02.2017 09.03.2017 27.02.2017 180,13 0 00168921 COOP JEDNOTA
2017000049 Hasi?.sú?. 1020170408 28.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 657,46 0 44543697 FIREsystém
2017000050 Potrav.MŠ 0001701502 01.03.2017 07.03.2017 01.03.2017 11,57 11,57 13.03.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000051 ?asop.ROPO 8194714200 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 79,8 79,8 09.03.2017 31348262 Wolters Kluwer, s.r.
2017000052 Elekt.byty 7429564128 06.03.2017 15.03.2017 06.03.2017 34,85 34,85 13.03.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000053 Elekt. KD 7489133363 06.03.2017 15.03.2017 06.03.2017 59,87 59,87 13.03.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000054 Elekt. TJ 7489133362 06.03.2017 15.03.2017 06.03.2017 30,14 30,14 13.03.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000055 BOZP 1.Q17 0020170052 06.03.2017 11.03.2017 06.03.2017 30 30 13.03.2017 34947396 OBORIL
2017000056 Záhr.tovar 0010170086 07.03.2017 17.03.2017 07.03.2017 818,9 818,9 15.03.2017 35919442 ZALT,s.r.o.
2017000057 Virt.prez. 0000572017 08.03.2017 11.03.2017 08.03.2017 46,56 46,56 13.03.2017 35960132 DATATRADE
2017000058 Internet 1794092859 09.03.2017 20.03.2017 09.03.2017 35,5 35,5 20.03.2017 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000059 Potr.MŠ 0000017002 09.03.2017 15.03.2017 09.03.2017 139,53 139,53 13.03.2017 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000060 Vývoz KO 0257040818 09.03.2017 21.03.2017 09.03.2017 418,95 418,95 20.03.2017 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2017000061 Potrav.MŠ 0001701713 09.03.2017 14.03.2017 09.03.2017 14,36 14,36 13.03.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000062 Dúchadlo 0011701843 09.03.2017 17.03.2017 09.03.2017 770,76 770,76 15.03.2017 36534749 BIBUS
2017000063 Stravenky 1740003336 09.03.2017 09.03.2017 09.03.2017 276,04 276,04 09.03.2017 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000064 Vodné MŠ 0117107949 10.03.2017 05.04.2017 10.03.2017 74,12 0 35850370 BVS,a.s.
2017000065 Elektr. MŠ 7131094627 13.03.2017 24.03.2017 13.03.2017 462,9 462,9 23.03.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000066 Elektr.ObÚ 7131094628 13.03.2017 24.03.2017 13.03.2017 316,04 316,04 23.03.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000067 Potrav.MŠ 0001701910 14.03.2017 21.03.2017 14.03.2017 15,67 15,67 20.03.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000068 Kuch.od.MŠ 0170100301 14.03.2017 17.03.2017 14.03.2017 15 15 15.03.2017 46549625 Waste for taste s.r.
2017000069 Údržba VO 0091750122 20.03.2017 25.04.2017 20.03.2017 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions
2017000070 Obrusy MŠ 0177200110 20.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 12,2 12,2 21.03.2017 44491191 Praktik textil s.r.o
2017000071 Potrav.MŠ 0001702132 21.03.2017 28.03.2017 21.03.2017 12,3 12,3 21.03.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000072 popl.ver.r 0001705293 21.03.2017 07.04.2017 21.03.2017 38,5 38,5 31.03.2017 17310598 SLOVGRAM
2017000073 Tel.popl 3413936097 22.03.2017 31.03.2017 22.03.2017 71,47 71,47 31.03.2017 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000074 Potrav.MŠ 0001702311 28.03.2017 04.04.2017 28.03.2017 21,03 21,03 29.03.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000075 Tonery 0000102017 28.03.2017 11.04.2017 28.03.2017 233 0 41153723 Richard Munka-RADIO-
2017000076 Vodné MŠ 0117116176 31.03.2017 26.04.2017 31.03.2017 49,42 0 35850370 BVS,a.s.
2017000077 Internet 0795062676 05.04.2017 18.04.2017 05.04.2017 35,5 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000078 Prepravné 0000201717 05.04.2017 07.04.2017 05.04.2017 300 0 37568426 Ivan Sokol - Osobná

[1]Strana [2] Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív