* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2018000041 Akt.Topset 0001180155 22.02.2018 28.02.2018 22.02.2018 114 114 28.02.2018 46919805 TOPSET
2018000042 Odbor.lit 0000582018 27.02.2018 12.03.2018 27.02.2018 26 26 27.2.2018 31826385 ZMO, region JE Jaslo
2018000043 Potr.MŠ 0000018011 28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018 108,79 108,79 28.02.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000044 Potrav.ŠJ 0811001563 28.02.2018 06.03.2018 28.02.2018 20,09 20,09 28.02.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000045 Kuch.odpad 0180550165 28.02.2018 02.03.2018 28.02.2018 18 18 01.03.2018 50336932 biomarina-biowaste s
2018000046 Strav. lís 0060880125 28.02.2018 08.02.2018 28.02.2018 247,2 247,2 28.2.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000047 Potrav. MŠ 0000051802 01.03.2018 12.03.2018 01.03.2018 209,76 209,76 13.03.2018 00168921 COOP JEDNOTA
2018000048 Internet 8204055174 05.03.2018 19.03.2018 05.03.2018 40,67 40,67 12.03.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000049 BOZP-1Q18 0020180059 05.03.2018 11.03.2018 05.03.2018 30 30 12.03.2018 34947396 OBORIL
2018000050 Strav. lís 7701969308 09.03.2018 02.03.2018 09.03.2018 337,84 337,84 9.3.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000051 Odb.mesa?. 2498827074 09.03.2018 01.03.2018 09.03.2018 77,4 77,4 9.3.2018 31348262 Wolters Kluwer, s.r.
2018000052 Vývoz KO 0257046579 12.03.2018 21.03.2018 12.03.2018 434,65 434,65 20.03.2018 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2018000053 Elekt.byty 7449946170 12.03.2018 15.03.2018 12.03.2018 21,57 21,57 12.03.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000054 Elektr.KD 7541325955 12.03.2018 15.03.2018 12.03.2018 109,78 109,78 12.03.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000055 Elek.hosti 7459395997 12.03.2018 16.03.2018 12.03.2018 25 25 12.03.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000056 Elektr. TJ 7541325954 12.03.2018 16.03.2018 12.03.2018 42 42 12.03.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000057 Elektr.MŠ 7102809262 12.03.2018 19.03.2018 12.03.2018 542,87 542,87 12.03.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000058 Elektr.ObÚ 7102809263 12.03.2018 19.03.2018 12.03.2018 312,59 312,59 12.03.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.
2018000059 Potr.MŠ 0000018002 13.03.2018 20.03.2018 13.03.2018 44,49 44,49 13.03.2018 34422790 Potraviny u Zdenky
2018000060 Vývoz kont 0000180301 15.03.2018 26.03.2018 15.03.2018 318,01 318,01 22.03.2018 41815866 Ján Mondek
2018000061 Potrav.ŠJ 0811001940 19.03.2018 20.03.2018 19.03.2018 15,48 15,48 13.03.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000062 Tel.popl 8205314069 19.03.2018 29.03.2018 19.03.2018 67,25 67,25 22.03.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000063 Oprava kúr 0000072018 19.03.2018 02.04.2018 19.03.2018 340,63 340,63 28.03.2018 40910610 Stanislav Mesí?ek
2018000064 Virtual.pr 0001180046 19.03.2018 11.03.2018 19.03.2018 46,56 46,56 20.03.2018 35960132 DATATRADE
2018000065 Výrub str. 0000052018 19.03.2018 19.03.2018 19.03.2018 1030,81 1030,81 20.03.2018 51033291 Juraj Kumpan - Urban
2018000066 Žiad.k pro 0000042018 19.03.2018 28.02.2018 19.03.2018 500 500 22.03.2018 46815988 K&P architekti s.r.o
2018000067 Oprav.el.k 2018031901 19.03.2018 19.03.2018 19.03.2018 61 61 19.3.2018 44674490 Cyril Procházka
2018000068 Údržba VO 0000081126 19.03.2018 25.04.2018 19.03.2018 366,5 0 36747262 EcoLed Solutions
2018000069 Nábyt.v MŠ 0021813080 20.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 786,2 786,2 22.03.2018 36174319 NOMIland
2018000070 Potl.dres. 0180100181 20.03.2018 29.03.2018 20.03.2018 31,68 31,68 22.03.2018 36270687 Xtra
2018000071 Potrav.ŠJ 0811002134 21.03.2018 27.03.2018 21.03.2018 13,17 13,17 22.03.2018 36282782 Róbert Gašparík
2018000072 Kuch.odpad 0180550269 22.03.2018 30.03.2018 22.03.2018 18 18 28.03.2018 50336932 biomarina-biowaste s
2018000073 odm.výk.um 0001806182 27.03.2018 12.04.2018 27.03.2018 38,5 38,5 28.03.2018 17310598 SLOVGRAM
2018000074 Voda 2000032684 03.04.2018 10.04.2018 03.04.2018 59,52 59,52 04.04.2018 35850370 BVS,a.s.
2018000075 Voda 2000032684 03.04.2018 12.03.2018 03.04.2018 79,74 79,74 04.04.2018 35850370 BVS,a.s.
2018000076 Voda KD 2000028764 03.04.2018 13.03.2018 03.04.2018 33,7 33,7 04.04.2018 35850370 BVS,a.s.
2018000077 Strav. lís 0763050124 03.04.2018 03.04.2018 03.04.2018 329,6 329,6 3.4.2018 31328695 Edenred Slovakia, s.
2018000078 Proj.dokum 0000201802 03.04.2018 10.04.2018 03.04.2018 1536 1536 09.04.2018 30098173 Ing. Lukáš Michal?ák
2018000079 Internet 8206035535 06.04.2018 18.04.2018 06.04.2018 40,51 40,51 12.04.2018 35763469 T-COM Slovak Telekom
2018000080 Elekt.byty 7459457013 09.04.2018 17.04.2018 09.04.2018 21,57 21,57 12.04.2018 36677281 ZSE Energia,a.s.

[1]Strana [2] Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív