Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2022000041 Pap.utirky 0022103312 09.02.2022 22.02.2022 09.02.2022 59,99 59,99 09.02.2022 47569255 FUEGO.SK s.ro.
2022000042 Aktual.pro 0001220155 14.02.2022 24.02.2022 14.02.2022 114 114 23.02.2022 46919805 TOPSET Solutions s.r
2022000043 Potrav.MŠ 0211001526 15.02.2022 22.02.2022 15.02.2022 8,33 8,33 15.02.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000044 Antigén.te 2022020019 15.02.2022 18.02.2022 15.02.2022 39,9 39,9 15.02.2022 54174660 SANLUX s.r.o.
2022000045 Stravné lí 0091350126 16.02.2022 16.02.2022 16.02.2022 414,88 414,88 16.02.2022 52005551 Edenred-Ticket Servi
2022000046 Tel.poplat 8300295867 16.02.2022 01.03.2022 16.02.2022 69,71 69,71 28.02.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000047 Údržba VO 0000022066 21.02.2022 25.03.2022 21.02.2022 413,9 413,9 21.03.2022 36747262 EcoLed Solutions a.s
2022000048 Potrav.MŠ 0000220002 21.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 11 11 22.02.2022 31861806 Ľubomír Šalgovič GOL
2022000049 Nábytok OÚ 0301403201 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 307,48 307,48 21.02.2022 44731159 SCONTO Nábytok s.r.o
2022000050 Potrav.MŠ 0211001797 22.02.2022 01.03.2022 22.02.2022 17,02 17,02 22.02.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000051 KontrolaDI 0002200113 22.02.2022 01.03.2022 22.02.2022 386,4 386,4 28.02.2022 00687022 EKOTEC spol. s r.o.
2022000052 Kontrola 0020220147 22.02.2022 04.03.2022 22.02.2022 330,3 330,3 28.02.2022 50588711 OBORIL, s.r.o.
2022000053 Voda OÚ 2000032684 25.02.2022 07.03.2022 25.02.2022 75,41 75,41 07.03.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000054 Autorské o 2221100351 25.02.2022 08.03.2022 25.02.2022 20,4 20,4 07.03.2022 00178454 SOZA-Slov.ochranný z
2022000055 Online prí 0022950610 25.02.2022 22.02.2022 25.02.2022 192,6 192,6 25.02.2022 35730129 VERLAG DASHOFER
2022000056 Potrav.MŠ 0000051813 28.02.2022 09.03.2022 28.02.2022 122,93 122,93 16.03.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000057 Potrav.MŠ 0000051808 28.02.2022 21.02.2022 28.02.2022 108,16 108,16 22.02.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000058 Oprava aut 0002022002 28.02.2022 14.03.2022 28.02.2022 125 125 07.03.2022 47585102 PROFI, s.r.o.
2022000059 Voda KD 2000028764 28.02.2022 14.03.2022 28.02.2022 38,92 38,92 09.03.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000060 Voda TJ 2000028773 28.02.2022 14.03.2022 28.02.2022 13,38 13,38 09.03.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000061 Odvoz KO 0257068799 28.02.2022 21.03.2022 28.02.2022 586,66 586,66 21.03.2022 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2022000062 Tel.poplat 8301795888 01.03.2022 18.03.2022 01.03.2022 35 35 14.03.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000063 Elektr.ene 1012224362 07.03.2022 15.03.2022 07.03.2022 150,2 150,2 14.03.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000064 Elektr.ene 1012224363 07.03.2022 15.03.2022 07.03.2022 348,5 348,5 14.03.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000065 Potrav.MŠ 0000051815 07.03.2022 16.03.2022 07.03.2022 69,92 69,92 16.03.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000066 Prístup 0001220042 08.03.2022 11.03.2022 08.03.2022 56,4 56,4 09.03.2022 35960132 DATATRADE s.r.o.
2022000067 Potrav.MŠ 0211002292 08.03.2022 15.03.2022 08.03.2022 11,7 11,7 16.03.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000068 Elektr.ene 1052211114 11.03.2022 07.04.2022 11.03.2022 535,65 535,65 31.03.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000069 Potrav.MŠ 0211002579 15.03.2022 22.03.2022 15.03.2022 20,58 20,58 16.03.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000070 Stravné lí 6698101579 16.03.2022 21.03.2022 16.03.2022 414,88 414,88 15.03.2022 52005551 Edenred-Ticket Servi
2022000071 Tel.poplat 8302152566 16.03.2022 31.03.2022 16.03.2022 75,86 75,86 21.03.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000072 Aktual.GDP 0020220058 17.03.2022 29.03.2022 17.03.2022 360 360 24.03.2022 51113325 IQ ideas, s.r.o.
2022000073 Údržba VO 0000022130 18.03.2022 25.04.2022 18.03.2022 413,9 413,9 25.04.2022 36747262 EcoLed Solutions a.s
2022000074 Potrav.MŠ 0000220003 18.03.2022 15.03.2022 18.03.2022 11 11 16.03.2022 31861806 Ľubomír Šalgovič GOL
2022000075 Potrav.MŠ 0211002869 22.03.2022 29.03.2022 22.03.2022 11,63 11,63 28.03.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000076 Kalibrácia 0522305465 23.03.2022 20.04.2022 23.03.2022 119,4 119,4 13.04.2022 00379545 Slovenská legálna me
2022000077 Voda OÚ 2000032684 24.03.2022 04.04.2022 24.03.2022 58,38 58,38 31.03.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000078 Verej.obst 0020220302 28.03.2022 03.04.2022 28.03.2022 220 220 31.03.2022 35886609 LEDAS, s.r.o.
2022000079 Potrav.MŠ 0211003115 29.03.2022 05.04.2022 29.03.2022 16,14 16,14 30.03.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000080 Potrav.MŠ 0000051818 30.03.2022 08.04.2022 30.03.2022 313,89 313,89 13.04.2022 00168921 COOP JEDNOTA

[1]Strana [2] Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív