Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2021000041 Kont.has.p 0020210142 23.02.2021 27.02.2021 23.02.2021 215,45 215,45 25.02.2021 50588711 OBORIL, s.r.o.
2021000042 Ochr.pra.p 0210100065 26.02.2021 11.03.2021 26.02.2021 94,99 94,99 09.03.2021 36281280 PYROKOMPLET s.r.o.
2021000043 Voda OÚ 2000032684 26.02.2021 12.03.2021 26.02.2021 72,97 72,97 09.03.2021 35850370 BVS,a.s.
2021000044 Voda KD 2000028764 27.02.2021 15.03.2021 27.02.2021 15,82 15,82 09.03.2021 35850370 BVS,a.s.
2021000045 Potrav. MŠ 0000210001 27.02.2021 13.03.2021 27.02.2021 4 4 12.03.2021 53128397 Marína Michalíková
2021000046 Tel.poplat 8278936867 01.03.2021 18.03.2021 01.03.2021 33 33 09.03.2021 35763469 T-COM Slovak Telekom
2021000047 Stravné lí 9001126653 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 356,7 356,7 05.03.2021 52005551 Edenred-Ticket Servi
2021000048 EE Náj.byt 7641741311 05.03.2021 16.03.2021 05.03.2021 23,05 23,05 10.03.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000049 EE KD 7641741186 05.03.2021 16.03.2021 05.03.2021 85,15 85,15 10.03.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000050 EE TJ 7641741185 05.03.2021 16.03.2021 05.03.2021 67,26 67,26 10.03.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000051 EE-OÚ 7131620136 08.03.2021 16.03.2021 08.03.2021 642,22 642,22 10.03.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000052 EE-MŠ 7131620135 08.03.2021 16.03.2021 08.03.2021 331,97 331,97 10.03.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000053 Testovanie 0000022021 08.03.2021 15.03.2021 08.03.2021 999,33 999,33 11.03.2021 00312941 Obec Ružindol
2021000054 Prístup 0001210061 11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 46,56 46,56 12.03.2021 35960132 DATATRADE s.r.o.
2021000055 Údržba VO 0000021127 12.03.2021 25.04.2021 12.03.2021 400,68 400,68 19.03.2021 36747262 EcoLed Solutions a.s
2021000056 Odvoz KO 0257063055 12.03.2021 21.03.2021 12.03.2021 521,11 521,11 19.03.2021 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2021000057 Tel.poplat 8279274514 16.03.2021 31.03.2021 16.03.2021 110,58 110,58 19.03.2021 35763469 T-COM Slovak Telekom
2021000058 Prádlo pos 0002100549 16.03.2021 26.03.2021 16.03.2021 316,94 316,94 19.03.2021 32589361 Želmíra Moravčíková
2021000059 Sprac.žiad 0000221023 17.03.2021 28.03.2021 17.03.2021 350 350 19.03.2021 46815988 K&P architekti s.r.o
2021000060 Kosačka 1106501314 18.03.2021 11.03.2021 18.03.2021 640,3 640,3 18.03.2021 36377147 Mounfield SK, s.r.o.
2021000061 ŠkolenieMŠ 0202103165 19.03.2021 23.03.2021 19.03.2021 9,9 9,9 19.03.2021 53397169 PaedDr. Katarína Hvi
2021000062 Potrav. MŠ 0111002078 23.03.2021 30.03.2021 23.03.2021 9,87 0 36282782 Róbert Gašparík
2021000063 Ovocie MŠ 0202150156 26.03.2021 09.04.2021 26.03.2021 4,88 0 34141481 PLANTEX, s.ro.
2021000064 Potrav. MŠ 0000051804 29.03.2021 08.04.2021 29.03.2021 36,96 0 00168921 COOP JEDNOTA
2021000065 Voda OÚ 2000032684 29.03.2021 07.04.2021 29.03.2021 60,82 0 35850370 BVS,a.s.
2021000066 Vývoz kont 0000072021 29.03.2021 07.04.2021 29.03.2021 192 0 47164794 Petr Mondek - Hermes
2021000067 Vývoz kont 0000092021 31.03.2021 14.04.2021 31.03.2021 192 0 47164794 Petr Mondek - Hermes
2021000068 Technik PO 0020210054 31.03.2021 10.04.2021 31.03.2021 54 0 34947396 OBORIL
2021000069 Testovanie 0000042021 31.03.2021 15.04.2021 31.03.2021 1278,64 0 00312941 Obec Ružindol
2021000070 Voda KD 2000028764 31.03.2021 12.04.2021 31.03.2021 15,82 0 35850370 BVS,a.s.
2021000071 Tabuľka 0002021043 31.03.2021 08.04.2021 31.03.2021 85 0 52123707 MUCHA REKLAMA s.r.o.
2021000072 Potrav. MŠ 0000210002 31.03.2021 15.04.2021 31.03.2021 103,59 0 53128397 Marína Michalíková
2021000073 Stravné lí 3384201575 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 414,88 0 52005551 Edenred-Ticket Servi
2021000074 Tel.poplat 8280783335 07.04.2021 19.04.2021 07.04.2021 33 0 35763469 T-COM Slovak Telekom
2021000075 EE Náj.byt 7721284143 07.04.2021 20.04.2021 07.04.2021 23,05 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000076 EE KD 7721284004 07.04.2021 20.04.2021 07.04.2021 85,15 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000077 EE TJ 7721284003 07.04.2021 20.04.2021 07.04.2021 67,26 0 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000078 Respirátor 0002021157 07.04.2021 19.02.2021 07.04.2021 53,5 0 51974509 Vianoce LED s.r.o.
2021000079 Kameň HZ 0000012021 07.04.2021 21.04.2021 07.04.2021 70 0 45462968 Adamiček Miroslav
2021000080 Zber kuch. 2105500039 09.04.2021 15.03.2021 09.04.2021 18 0 50336932 biomarina-biowaste s

[1]Strana [2] Strana [3]Strana


  • Archív