Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2020000001 Strav.líst 9001000127 07.01.2020 07.01.2020 07.01.2020 288,4 288,4 07.01.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000002 Potrav. MŠ 0011000149 09.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 7,96 7,96 13.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000003 Aktual.pro 0020200028 09.01.2020 22.01.2020 09.01.2020 15 15 21.01.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000004 Potrav. MŠ 0011000297 14.01.2020 21.01.2020 14.01.2020 15,15 15,15 21.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000005 EE-Náj.byt 7760564399 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 23,05 23,05 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000006 EE-Hostine 7760564610 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 25 25 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000007 EE-KD 0760564197 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 85,15 85,15 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000008 EE-TJ 7760564196 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 67,26 67,26 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000009 EE-Has.m 7760564391 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 145,12 145,12 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000010 Tel.poplat 8251018544 15.01.2020 31.01.2020 15.01.2020 85,97 85,97 28.01.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000011 Odvoz kont 0002020014 20.01.2020 29.01.2020 20.01.2020 313,02 313,02 28.01.2020 35793848 Skládka odpadov-Dubo
2020000012 Údržba VO 0000020056 20.01.2020 25.02.2020 20.01.2020 384,9 384,9 07.02.2020 36747262 EcoLed Solutions a.s
2020000013 Potrav. MŠ 0011000547 21.01.2020 28.01.2020 21.01.2020 25,2 25,2 21.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000014 Vypr.žiado 0000220001 24.01.2020 03.02.2020 24.01.2020 350 350 04.02.2020 46815988 K&P architekti s.r.o
2020000015 Oprava VO 0000200007 24.01.2020 04.02.2020 24.01.2020 999,84 999,84 04.02.2020 30730309 SVH
2020000016 Aktual.pro 0020200177 24.01.2020 05.02.2020 24.01.2020 15 15 04.02.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000017 Potrav. MŠ 0011000734 28.01.2020 04.02.2020 28.01.2020 15,26 15,26 29.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000018 Škôlka Kom 0071178891 29.01.2020 12.02.2020 29.01.2020 9 9 04.02.2020 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
2020000019 Potrav. MŠ 0000051801 30.01.2020 10.02.2020 30.01.2020 410,8 410,8 17.02.2020 00168921 COOP JEDNOTA
2020000020 Voda OÚ 2000032684 30.01.2020 06.02.2020 30.01.2020 47,17 47,17 04.02.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000021 Voda KD 2000028764 31.01.2020 10.02.2020 31.01.2020 14,6 14,6 07.02.2020 35850370 BVS,a.s.
2020000022 Odvoz kont 0000052020 31.01.2020 14.02.2020 31.01.2020 192 192 07.02.2020 47164794 Petr Mondek - Hermes
2020000023 Perá 0000184631 31.01.2020 10.02.2020 31.01.2020 77,74 77,74 11.02.2020 97264440 National Pen
2020000024 Potrav. MŠ 0000200002 31.01.2020 10.02.2020 31.01.2020 60 60 17.02.2020 31861806 Ľubomír Šalgovič GOL
2020000025 Tel.poplat 8251879016 04.02.2020 18.02.2020 04.02.2020 33 33 17.02.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000026 Strav.líst 5693701562 04.02.2020 04.02.2020 04.02.2020 412 412 04.02.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000027 Potrav. MŠ 0011000981 04.02.2020 11.02.2020 04.02.2020 16,47 16,47 17.02.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000028 Posyp cest 0002000009 06.02.2020 29.02.2020 06.02.2020 337,68 337,68 25.02.2020 33194041 Jozef Čapkovic
2020000029 EE-OÚ 7190967434 06.02.2020 18.02.2020 06.02.2020 419,42 419,42 17.02.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000030 EE-MŠ 7190967433 06.02.2020 18.02.2020 06.02.2020 701,28 701,28 17.02.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000031 EE-Náj.byt 7690944331 06.02.2020 18.02.2020 06.02.2020 23,05 23,05 17.02.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000032 EE-Hostine 7690944486 06.02.2020 18.02.2020 06.02.2020 25 25 17.02.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000033 EE-KD 7690944202 06.02.2020 18.02.2020 06.02.2020 85,15 85,15 17.02.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000034 EE-TJ 7690944201 06.02.2020 18.02.2020 06.02.2020 67,26 67,26 17.02.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000035 Údržba VO 0000020064 11.02.2020 25.03.2020 11.02.2020 384,9 384,9 23.03.2020 36747262 EcoLed Solutions a.s
2020000036 Potrav. MŠ 0011001218 11.02.2020 18.02.2020 11.02.2020 13,7 13,7 17.02.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000037 Odvoz KO 0257057429 11.02.2020 21.02.2020 11.02.2020 592,23 592,23 17.02.2020 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2020000038 Revízie hp 0020200114 14.02.2020 22.02.2020 14.02.2020 238,82 238,82 17.02.2020 50588711 OBORIL, s.r.o.
2020000039 Hasič.znak 0020200092 17.02.2020 17.02.2020 17.02.2020 151,2 151,2 17.02.2020 36221830 ARTEA No1, spol. s r
2020000040 Časopis OÚ 2498046703 17.02.2020 06.02.2020 17.02.2020 89 89 06.02.2020 31348262 Wolters Kluwer SR, s

[1] Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana


  • Archív