Dokumenty obce BOROVÁ :25.05.2018 »  Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2017 Návrh

22.05.2018 »  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 26.4.2018 Zápisnica

26.03.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 19.3.2018 Zápisnica

11.01.2018 »  Oznamy pre daňovníkov - zmeny v daňových povinnostiach občanov Borovej. Oznamy

  • Archív