Dokumenty obce BOROVÁ :26.03.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borová konaná dňa 19.3.2018 Zápisnica

11.01.2018 »  Oznamy pre daňovníkov - zmeny v daňových povinnostiach občanov Borovej. Oznamy

  • Archív