Dokumenty obce BOROVÁ :02.10.2022 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2022 obce Borová Pozvánka

29.08.2022 »  Zámer obce Borová predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Aliatech s.r.o. Zámer

27.08.2022 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 24.08.2022 Zápisnica

17.08.2022 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.08.2022 obce Borová Pozvánka

22.07.2022 »  Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022. Oznámenie

07.07.2022 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 29.6.2022 Zápisnica

22.06.2022 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2022 obce Borová Pozvánka

20.06.2022 »  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí, Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov Informácia

02.06.2022 »  Návrh - Záverečný účet obce Borová 2021 Návrh

21.05.2022 »  Zámer obce Borová predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Štefan Groschmidt Zámer

21.05.2022 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 10.05.2022 Zápisnica

10.05.2022 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2022 obce Borová Pozvánka

29.04.2022 »  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára obce Borová. Oznámenie

25.04.2022 »  Zámer predať nehnuteľný majetok obce Borová – Rudolf Krajčovič Zámer

21.03.2022 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 15.3.2022 Zápisnica

10.03.2022 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2022 obce Borová Pozvánka

14.22.2022 »  Zámer predať nehnuteľný majetok obce Borová – Vlastimil Bartošovič Zámer

14.02.2022 »  Zámer predať nehnuteľný majetok obce Borová – Štefan Groschmidt Zámer

  • Archív