Dokumenty obce BOROVÁ :07.10.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 02.09.2019 Zápisnica

27.08.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 02.09.2019 Pozvánka

19.07.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019 Zápisnica

06.06.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 10.6.2019 Pozvánka

06.06.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019 Zápisnica

22.05.2019 »  Výzva na predkladanie ponúk pre garហpre zásahové vozidlá DHZ Výzva

22.05.2019 »  Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2018 Návrh

16.05.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 20.5.2019 Pozvánka

14.03.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 25.2.2019 Zápisnica

19.02.2019 »  Operačný program Kvalita životného prostredia. Názov projektu: Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo Projekt

30.01.2019 »  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. Oznámenie

22.01.2019 »  Oznámenie o pridelení nového poskytovateža zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo. Oznámenie

  • Archív