Dokumenty obce BOROVÁ :28.09.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 23.09.2021 Zápisnica

21.09.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 23.09.2021 Pozvánka

23.08.2021 »  Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) Dokument

01.07.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 29.06.2021 Zápisnica

26.06.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 29.06.2021 Pozvánka

03.06.2021 »  Záverečný účet obce Borová za rok 2020 - NÁVRH Návrh

28.05.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 25.05.2021 Zápisnica

19.05.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 25.05.2021 Pozvánka

07.04.2021 »  Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Borová Výberové konanie

07.04.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 16.03.2021 Zápisnica

03.04.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 06.04.2021 Pozvánka

31.03.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 16.03.2021 Zápisnica

11.03.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 16.03.2021 Pozvánka

  • Archív