Dokumenty obce BOROVÁ :10.05.2022 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2022 obce Borová Pozvánka

29.04.2022 »  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára obce Borová. Oznámenie

25.04.2022 »  Zámer predať nehnuteľný majetok obce Borová – Rudolf Krajčovič Zámer

21.03.2022 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 15.3.2022 Zápisnica

10.03.2022 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2022 obce Borová Pozvánka

14.22.2022 »  Zámer predať nehnuteľný majetok obce Borová – Vlastimil Bartošovič Zámer

14.02.2022 »  Zámer predať nehnuteľný majetok obce Borová – Štefan Groschmidt Zámer

  • Archív