Dokumenty obce BOROVÁ :22.10.2020 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 07.10.2020 Zápisnica

07.10.2020 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 07.10.2020 Pozvánka

07.09.2020 »  Komunitný plán obce Borová Plán

07.09.2020 »  Komunitný plán obce Borová - Určenie ciežov a priorít rozvoja sociálnych služieb Ciele

08.08.2020 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 07.08.2020 Zápisnica

04.08.2020 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 07.8.2020 Pozvánka

30.07.2020 »  Výzva na predkladanie ponúk zákazky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Borová – Oprava krytu MK v obci Borová.

Prílohy na stiahnutie: Výzva, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4, Príloha č.5, Príloha č.6, Príloha č.7

08.07.2020 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 29.06.2020 Zápisnica

08.07.2020 »  Záverečný účet obce Borová za rok 2019 Účet

25.06.2020 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 29.6.2020 Pozvánka

03.06.2020 »  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeža(ky) Materskej školy, Borová 56, 919 61 Borová Konanie

01.06.2020 »  Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2019 Návrh

27.05.2020 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 21.05.2020 Zápisnica

25.02.2020 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 24.02.2020 Zápisnica

18.02.2020 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 24.02.2020 Pozvánka

10.12.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 25.11.2019 Zápisnica

04.12.2019 »  Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022 Rozpočet

22.11.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 25.11.2019 Pozvánka

06.11.2019 »  Návrh - Rozpočet obce Borová na roky 2020 - 2022 Návrh

07.10.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 02.09.2019 Zápisnica

27.08.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 02.09.2019 Pozvánka

19.07.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019 Zápisnica

06.06.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 10.6.2019 Pozvánka

06.06.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019 Zápisnica

22.05.2019 »  Výzva na predkladanie ponúk pre garហpre zásahové vozidlá DHZ Výzva

22.05.2019 »  Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2018 Návrh

16.05.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 20.5.2019 Pozvánka

14.03.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 25.2.2019 Zápisnica

19.02.2019 »  Operačný program Kvalita životného prostredia. Názov projektu: Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo Projekt

30.01.2019 »  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. Oznámenie

22.01.2019 »  Oznámenie o pridelení nového poskytovateža zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo. Oznámenie

  • Archív