Zmluvy obce BOROVÁ :15.11.2021 Zmluva o nájme zo dňa 01.10.2021 medzi obcou Borová a Miroslav Hudek. Zmluva

15.11.2021 Zmluva o nájme zo dňa 08.11.2021 medzi obcou Borová a Barbora Lovíšková. Zmluva

26.10.2021 Mandátna zmluva č. 16/21 zo dňa 27.07.2021 medzi obcou Borová a T-TEAM, s.r.o., architektonická a projektová kancelária. Zmluva

22.09.2021 Príkazná zmluva č. 32/VO/02/2021/EL-KSVO zo dňa 30.06.2021 medzi obcou Borová a KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.. Zmluva

28.07.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov dňa 6.11.2020 zo dňa 28.07.2021 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o. Dodatok

06.07.2021 Kúpa zmluva o predaji pozemku zo dňa 06.07.2021 medzi obcou Borová a MUDr. Lucia Pecková s malželom Ing. Peter Pecko Zmluva

21.06.2021 Zmluva o prenájme pozemkov zo dňa 18.06.2021 medzi obcou Borová a AGROVIN Častá, a.s. Zmluva

07.06.2021 Zmluva o spolupráci zo dňa 07.06.2021 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o. Zmluva

25.05.2021 Kúpna zmluva zo dňa 25.05.2021 medzi obcou Borová a Ing. František Tomašovič a manželkou Annou. Zmluva

12.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie materiálno-technického vybavenia DHZO zo dňa 11.05.2021 medzi obcou Borová a Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Zmluva

30.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

28.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 23.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

07.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

29.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 26.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

24.03.2021 Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečení licencie zo dňa 24.03.2021 medzi obcou Borová a Lomtec.com a.s. Zmluva

24.03.2021 Zmluva o poskytnutí koncového zariadenia a SIM pre mobilných asistentov za účelom sčítania obyvateľov zo dňa 24.03.2021 medzi obcou Borová a Štatistický úrad SR. Zmluva

24.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

12.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

11.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.03.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

02.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 26.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

25.02.2021 Zmluva o bezpečnom umiestnení túľavých psov zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a Združenie na ochranu zvierat Trnava. Zmluva

19.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 19.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

18.02.2021 Darovacia zmluva ktorá nadobudne právoplatnosť po právoplatnom vydaní nového územného plánu so zapracovanou Zmenou č. 3 k územnému plánu obce Borová, ktorým bude parcela registra „C“ č. 186/1 v k.ú. Borová určená na výstavbu rodinných domov bez ochranného pásma cintorína. zo dňa 07.10.2020 medzi obcou Borová a Ing. Erik Zelený. Zmluva

17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.02.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 29.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva

25.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.01.2021 medzi obcou Borová a obcou Ružindol. Zmluva


  • Archív