Zmluvy obce BOROVÁ :18.11.2020 Dohoda s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trnava na vytvorenie 1 pracovného miesta Aktivita č. 2 „Pracuj, zmeň svoj život“. zo dňa 13.11.2020 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Dohoda

13.11.2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 05.11.2020 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Dohoda

12.11.2020 Zmluva o dodaní tovarov zo dňa 06.11.2020 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o. Zmluva, Príloha č.1, Príloha č.2, Technické listy

12.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 05.11.2020 medzi obcou Borová a Ministerstvo financií SR Zmluva

07.10.2020 Príkazná zmluva zo dňa 17.09.2020 medzi obcou Borová a Komunál - Servis, s.r.o. Zmluva

18.08.2020 Zmluva o vypracovaní žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód: MAS_011/7.2/1 zo dňa 12.08.2020 medzi obcou Borová a AtoZ Grant, s.r.o. Zmluva

18.08.2020 Zmluva o predaji pozemku parc. č. 295/5 o výmere 57189m2 zo dňa 30.06.2020 medzi obcou Borová a Barbora Vargová Zmluva

13.08.2020 Zmluva "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Borová - Oprava krytu MK v obci Borová" zo dňa 13.08.2020 medzi obcou Borová a CS, s.r.o. Zmluva

04.08.2020 Zmluva o garantovanom účte zo dňa 31.07.2020 medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva

28.07.2020 Zmluva o nájme zo dňa 08.07.2020 medzi obcou Borová a Marína Michalíková. Zmluva

17.07.2020 Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany obobných údajov medzi obcou Borová a IQ ideas, s.r.o. Zmluva

30.06.2020 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Alena Vargová. Zmluva

23.06.2020 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ing. Peter Pecko. Zmluva

23.06.2020 Zmluva o zabezpečení dodávky čestvého a spracovaného ovocia a zeleniny pre materskú školu zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o. Zmluva

15.06.2020 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Ernest Pagáč. Zmluva

15.06.2020 Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 11.06.2020 medzi obcou Borová a Jozef Šimončič. Zmluva

15.06.2020 Zmluva o prenájme časti pozemku zo dňa 29.05.2020 medzi obcou Borová a Branislav Reis. Zmluva

04.06.2020 Zmluva o dielo zo dňa 04.06.2020 medzi obcou Borová a MIVEROB, s.r.o. Zmluva

29.05.2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 04.02.2020 medzi obcou Borová a JURA audit, s.r.o. Zmluva

29.05.2020 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2020 medzi obcou Borová a Marián Tollarovič. Zmluva

07.01.2020 Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu medzi obcou Borová a FCC Trnava, s.r.o. Zmluva

02.12.2019 Zmluva o nájme zo dňa 29.11.2019 medzi obcou Borová a Barbora Lovíšková. Zmluva

18.11.2019 Zmluva o zabezpečení reklamy medzi obcou Borová a BetónRacio, s.r.o. Zmluva

06.11.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V370 - Zriadenie bezplatných Wifi sietí v obci Borová medzi obcou Borová a Úrad podpredsedu vlády SR Zmluva

07.10.2019 Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva

10.09.2019 Zmluva na výkon stavebného dozoru medzi obcou Borová a Peter Bobek Zmluva

13.06.2019 Zmluva o dielo "Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová" 13.06.2019 medzi obcou Borová a CoolStav, s.r.o. Zmluva

04.06.2019 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Vanda Skácelová. Zmluva

04.06.2019 Zmluva o nájme zo dňa 30.04.2019 medzi obcou Borová a Alena Vargová. Zmluva

22.05.2019 Zmluva o zabezpečení dodávky čerstvého ovocia a zeleniny pre materskú školu obce zo dňa 20.05.2019 medzi obcou Borová a PLANTEX, s.r.o. Zmluva

12.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zo dňa 11.04.2019 medzi obcou Borová a Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Zmluva

12.04.2019 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 27.03.2019 medzi obcou Borová a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava. Dohoda

12.04.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.04.2019 medzi obcou Borová a Peter OBORIL. Dodatok

15.03.2019 Zmluva o dielo zo dňa 28.02.2019 medzi obcou Borová a Folklórny súbor Rošindolčané. Zmluva

20.02.2019 Zmluva o poskytovaní služby "Skôlka KOMENSKY Plus" zo dňa 11.02.2019 medzi obcou Borová a KOMENSKY, s.r.o. Zmluva

15.02.2019 Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP zo dňa 08.02.2019 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o. Dodatok

06.02.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa dňa 29.01.2019 medzi obcou Borová a ZSE Energia, a.s. Dodatok

25.01.2019 Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb v oblasti telekomunikácii zo dňa dňa 23.01.2019 medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s. Dodatok


  • Archív