Zmluvy obce BOROVÁ 2018:25.01.2019 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31.12.2018 medzi obcami. Zmluva

25.01.2019 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-055 súpravy povodňovej záchrannej služby zo dňa 26.11.2018 medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva

25.01.2019 Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 14.12.2018 medzi obcou Borová a ENVIROPOL SK, s.r.o. Zmluva

17.01.2019 Kúpna zmluva zo dňa 14.01.2019 medzi obcou Borová a Drahomíra Takácsová Zmluva

08.01.2019 Zmluva o prevádzkovaní miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov zo dňa 14.12.2018 medzi obcou Borová a ENVI-PAK, a.s. Zmluva

18.12.2018 Zmluva o audite zo dňa 10.12.2018 medzi obcou Borová a JURA audit, s.r.o. Zmluva

12.12.2018 Dodatok k zmluve č.S08T700011 o zvoze a skladovaní odpadu zo dňa 26.11.2017 medzi obcou Borová a FCC Trnava, s.r.o. Dodatok

04.12.2018 Kúpna zmluva medzi obcou Borová a Roman Domonkoš s manželkou Monikou Zmluva

10.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu medzi obcou Borová a Úradom vlády SR Zmluva

10.11.2018 Zmluva o Garančnom účte medzi obcou Borová a Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva

10.11.2018 Zmluva o poskutnutí dotácie na garáž medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra SR Zmluva

25.10.2018 Zmluva o reklame medzi obcou Borová a BetónRacio, s.r.o. Zmluva

05.10.2018 Zmluva o vyhotovení a podaní žiadosti nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.: OPII-2018/7/1-DOP vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 1.10.2018 medzi obcou Borová a QM Slovakia, s.r.o. Zmluva

18.09.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Vanda Skácelová Zmluva

06.09.2018 Zmluva na kamerový systém zo dňa 06.09.2018 medzi obcou Borová a K.I.T. s r.o. Zmluva

30.08.2018 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie zo dňa 30.08.2018 medzi obcou Borová a Trnavský samosprávny kraj Zmluva

15.08.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Ivona Domonkošová Zmluva

07.08.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Alena Vargová Zmluva

07.08.2018 Zmluva o nájme bytu zo dňa 30.04.2018 medzi obcou Borová a Miroslav Hudek Zmluva

14.06.2018 Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa medzi obcou Borová a Ing. Ľubomír Janoška. Zmluva

18.03.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miest a regionálnej zamestnanosti medzi obcou Borová a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Dohoda

07.03.2018 Zmluva o grantovom účte medzi obcou Borová a Primabanka, a.s. Zmluva

02.01.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10.11.2017 medzi obcou Borová a Jozef Volek s manželkou Ľubicou Dodatok


  • Archív