Zmluvy obce BOROVÁ :Zmluva o zebezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 14.07.2016 Zmluva


Zmluva o nakladaní s použitými batériami 14.07.2016 Zmluva


Zmluva - MEDIATEL 23.03.2016 Zmluva


Zmluva - NATUR-PACK - Združený systém nakladania s opdadmi 29.02.2016 Zmluva


Zmluva - projekt rozvoja vidieka - Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany 28.01.2016 Zmluva


Dodatok č.2 ku zmluve o odkúpení pozemku Iosif Carasec 19.01.2016 Dodatok


Kúpna zmluva o prevode vlastníctva Bibiána Čierna 11.01.2016 Zmluva


Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb PROTEUS, s.r.o. 08.01.2016 Zmluva