Archív 2020 Vystavené faktúry obce BOROVÁ :

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2020000279 Potrav. MŠ 0011009103 01.12.2020 08.12.2020 01.12.2020 13,93 13,93 05.01.2021 36282782 Róbert Gašparík
2020000289 Údržba VO 0000020724 14.12.2020 25.01.2021 14.12.2020 400,68 400,68 20.01.2021 36747262 EcoLed Solutions a.s
2020000298 Voda KD 2000028764 31.12.2020 11.01.2021 31.12.2020 15,82 15,82 05.01.2021 35850370 BVS,a.s.
2020000299 Voda OÚ 2000032684 31.12.2020 07.01.2021 31.12.2020 70,54 70,54 05.01.2021 35850370 BVS,a.s.
2020000300 Posud.činn 0000000039 31.12.2020 12.01.2021 31.12.2020 110,43 110,43 05.01.2021 00312347 Obec Cífer
2020000301 Technik PO 0020200275 31.12.2020 10.01.2021 31.12.2020 54 54 05.01.2021 34947396 OBORIL
2020000302 Tel.poplat 8275231372 31.12.2020 18.01.2021 31.12.2020 33 33 13.01.2021 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000303 Potrav. MŠ 0000051817 31.12.2020 11.01.2021 31.12.2020 12,78 12,78 05.01.2021 00168921 COOP JEDNOTA
2020000304 Potrav. MŠ 0000200004 31.12.2020 13.01.2021 31.12.2020 136,22 136,22 05.01.2021 53128397 Marína Michalíková
2020000305 Doména Bor 0010200453 31.12.2020 14.01.2021 31.12.2020 95,59 95,59 13.01.2021 36241091 NetSystem Slovakia ,
2020000306 EE-KD 7240704350 31.12.2020 20.01.2021 31.12.2020 21,17 21,17 14.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000307 EE-TJ 7240704349 31.12.2020 20.01.2021 31.12.2020 610,44 610,44 14.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000308 EE-OÚ 7171182680 31.12.2020 21.01.2021 31.12.2020 620,47 620,47 14.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000309 EE-MŠ 7171182679 31.12.2020 21.01.2021 31.12.2020 440,83 440,83 14.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000310 EE-Has.m 7181101709 31.12.2020 20.01.2021 31.12.2020 154,88 154,88 14.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000311 Odvoz KO 0257062414 31.12.2020 21.01.2021 31.12.2020 878 878 20.01.2021 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2020000312 Údržba VO 0000020780 31.12.2020 21.01.2021 31.12.2020 84,35 84,35 21.01.2021 36747262 EcoLed Solutions a.s
2020000313 Vedenie úč 2003073661 31.12.2020 28.02.2021 31.12.2020 432 0 31338976 Centrálny depozitár
2020000314 Aktual.pro 0006200046 31.12.2020 31.01.2021 31.12.2020 4,2 4,2 04.02.2021 46919805 TOPSET

[1] Strana