Archív 2018 Objednávky obce BOROVÁ :

Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
1/2018 ZMO Účtovné súvzťažnosti 30,00 € 10.01.2018
2/2018 Čapkovič Posyp miestnej komunikácie, posypová soľ 22.01.2018
3/2018 Michal Šulek - Autočerný 2 ks autobatérii do CAS 25 374,00 € 03.02.2018
4/2018 Pramaco s.r.o. Obrus metráž béžový 59,80 € 03.02.2018
5/2018 Edenred Slovakia Stravné lístky pre zamestnancov 247,20 € 13.02.2018
6/2018 K&P architekti s.r.o. Vypracovanie žiadosti o dotáciu 500,00 € 13.02.2018
7/2018 Xtra Potlač čísiel na tričká 28.02.2018
8/2018 Nomiland, s.r.o. Skrinky do MŠ 786,20 € 28.02.2018
9/2018 Edenred Slovakia Stravné lístky pre zamestnancov 337,84 € 08.03.2018
10/2018 Ján Mondek Vývoz 2 ks kontajnerov na smetisko 318,01 € 08.03.2018
11/2018 Stanislav Mesíček Výmera rad.ventilov, montáž dopúšť.UK v MŠ 340,63 € 20.03.2018
12/2018 Juraj Kumpan - Urban Timber Serv. Výrub stromov, prenájom ťažkej techniky,odvoz 1 130,00 € 20.03.2018
13/2018 Cyril Procházka Oprava elektrického kotla v MŠ 20.03.2018
14/2018 K&P architekti s.r.o. Vypracovanie žiadosti o dotáciu 600,00 € 01.04.2018
15/2018 Slovenská pošta Tlačivá 01.04.2018
16/2018 Edenred Slovakia Stravné lístky pre zamestnancov 329,60 € 01.04.2018
17/2018 Slovenská pošta Tlačivá 01.04.2018
18/2018 Ing. Lukáš Michalčák Vypracovanie proj.dokumentácie - Garáž - DZH 1 536,00 € 03.04.2018
19/2018 Ján Mondek Vývoz 4 ks kontajnerov na smetisko - € 20.4.2018
20/2018 Zdenko Štefunko-Vydav. Eurostyle Kniha Trnavsko z vtáčej perspektívy 275,00 € 20.4.2018
21/2018 Ivan Sokol-Osobná doprava Doprava - výstava kvetov Nitra - € 30.4.2018
22/2018 Ivan Sokol-Osobná doprava Doprava - výstava FLORA Bratislava - € 9.5.2018
23/2018 Modranské kráľovské divadlo Divadelné predstavenie 180,00 € 10.5.2018
24/2018 Ivan Sokol-Osobná doprava Výlet farma ETELKA-Prašník- materská škola - € 10.5.2018
25/2018 Xtra Tričká - Borovské hry - € 4.6.2018
26/2018 Ján Mondek Vývoz kontajnerov na smetisko - € 21.6.2018
27/2018 Roman Opeta ROSI tour Aut.dopr. Preprava - Borová - Havlíčková Borová a späť - € 21.6.2018
28/2018 Sivex, s.r.o. Dopravné zrkadlo - € 18.7.2018
29/2018 K&P architekti s.r.o. Vypracovanie žiadosti o dotáciu 500,00 € 9.8.2018
30/2018 Rudolf Krajčovič Zámočnícke práce 390,00 € 12.10.2018
31/2018 VKÚ Harmanec Mapa ČSR 178,80 € 12.10.2018
32/2018 Ján Mondek Vývoz kontajnerov na smetisko 627,95 € 12.10.2018
33/2018 Richard Munka Skartovací prístroj, servisné práce na PC 173,00 € 12.10.2018
34/2018 Cyril Procházka Servis elektrických kotlov v MŠ, OÚ 70,00 € 12.10.2018
35/2018 Peter Minarovič Podlahové práce v MŠ 216,00 € 12.10.2018
36/2018 Richard Munka Tonery 70,00 € 12.10.2018
37/2018 fabrico s.r.o. PVC tabuľky 500,00 € 12.10.2018
38/2018 Intersystem EU s.r.o. Detské ihrisko 9 228,00 € 05.11.2018
39/2018 Jozef Heteš - SVH Oprava rozhlasového zariadenia 338,10 € 05.11.2018
40/2018 Jozef Heteš - SVH Oprava verejného osvetlenia 178,10 € 05.11.2018

[1] Strana [2]Strana