Archív 2017 Objednávky obce BOROVÁ :

Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
1/2017 Vaša stravovacia Stravné lístky 248,00 € 10.1.2017
2/2017 Cyril Procházka Oprava el. kotla 40,00 € 25.1.2017
3/2017 Wolters Kluver Odborná literatúra Záverečný účet 14,20 € 25.1.2017
4/2017 Richard Munka Servis PC, toner (MŠ) 129,00 € 28.1.2017
5/2017 Filo & Partners Právne poradenstvo 200,00 € 4.2.2017
6/2017 INPROST, spol.s r.o. Daňové tlačivá 55,15 € 4.2.2017
7/2017 Vaša stravovacia Stravné lístky 193,64 € 16.2.2017
8/2017 Oboril, s.r.o. Kontrola hasiacich prístr., odb.diel.preh. 192,40 € 16.2.2017
9/2017 IŠ Plus, s.r.o. Interaktívny program (MŠ) 249,00 € 16.2.2017
10/2017 Microitem LLC CD - prezentácie (MŠ) 39,80 € 16.2.2017
11/2017 INSGRAF Stôl, metodické pomôcky (MŠ) 70,40 € 16.2.2017
12/2017 Nakladateľstvo FORUM s.r.o E-seminár - Mzdové výpočty 106,80 € 28.2.2017
13/2017 Nomiland, s.r.o. Metodické pomôcky pre predškolákov 129,50 € 28.2.2017
14/2017 Firesystém Súčiastky do hasičských aut 657,46 € 28.2.2017
15/2017 Wolters Kluver Odborná literatúra Účtovníctvo ROPO 79,80 € 28.2.2017
16/2017 Ivan Sokol Preprava Križovianky, dych.hudby Dudváh 300,00 € 28.2.2017
17/2017 ZALT, s.r.o. Kalové čerpadlo, súčiastky do záhr.tech. 818,90 € 5.3.2017
18/2017 Bibus SK, s.r.o. Dúchadlo do čističky 770,76 € 5.3.2017
19/2017 Vaša stravovacia Stravné lístky 276,04 € 10.3.2017
20/2017 Praktik textil, s.r.o. Obrusovina do MŠ 12,20 € 20.3.2017
21/2017 Wolters Kluver Odb.lit. Zákon o rozpočtových pravidlách 21,50 € 3.4.2017
22/2017 Richard Munka Tonery 233,00 € 3.4.2017
23/2017 Ján Mondek Vývoz kontajnerov na smetisko 625,04 € 3.4.2017
24/2017 FEREX Kontajnery - nádoby na odpad 99,00 € 8.4.2017
25/2017 Ján Mondek Vývoz kontajnerov na smetisko 350,00 € 12.4.2017
26/2017 Peter Bednárik Odvoz odpadových vôd 120,00 € 12.4.2017
27/2017 Vaša stravovacia Stravné lístky 103,98 € 22.4.2017
28/2017 Fermo, s.r.o. Preprava škôlkárov do Hlohovca a späť 120,00 € 22.4.2017
29/2017 Ivan Sokol Preprava osôb do Nitry (Gardénia)a späť 120,00 € 22.4.2017
30/2017 Richard Munka Servis PC, kábel, toner 115,00 € 5.5.2017
31/2017 Vaša stravovacia Stravné lístky 230,72 € 5.5.2017
32/2017 Wolters Kluver Odborná literatúra - Nové pravidlá odmeňovania 10,00 € 8.5.2017
33/2017 Wolters Kluver Odborná literatúra - Pracovnopráv.vzťahy v školstve 20,00 € 8.5.2017
34/2017 ZALT, s.r.o. Krovinorez, silon 479,80 € 12.5.2017
35/2017 Xtra Slovakia, s.r.o. Tričká pre hasičský zbor Borová 78,00 € 6.6.2017
36/2017 Xtra Slovakia, s.r.o. Crystaline - transparentné plastové stojany 174,96 € 6.6.2017
37/2017 Richard Munka Backup server, nastavenie servera, toner 536,00 € 6.6.2017
38/2017 Poradca podnikateľa Ročný prístup - Verejná správa SR 96,00 € 6.6.2017
39/2017 Xtra Slovakia, s.r.o. Tričká so znakom obce Borová - borovské hry 75,24 € 6.6.2017
40/2017 Vaša stravovacia Stravné lístky 234,84 € 6.6.2017

[1] Strana [2]Strana