Archív 2021 faktúry obce BOROVÁ :

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2021000001 Stravné lí 9001108981 04.01.2021 04.01.2021 04.01.2021 144,2 144,2 05.01.2021 52005551 Edenred-Ticket Servi
2021000002 Sprac.žiad 0000221006 05.01.2021 16.01.2021 05.01.2021 600 600 13.01.2021 46815988 K&P architekti s.r.o
2021000003 Zber kuch. 2005501047 11.01.2021 25.01.2021 11.01.2021 18 18 20.01.2021 50336932 biomarina-biowaste s
2021000004 Aktua.KEO 0020210011 12.01.2021 26.01.2021 12.01.2021 15 15 20.01.2021 36739464 KEO s.r.o.
2021000005 EE Náj.byt 7770588091 15.01.2021 27.01.2021 15.01.2021 23,05 23,05 25.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000006 EE KD 7770587896 15.01.2021 27.01.2021 15.01.2021 85,15 85,15 25.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000007 EE TJ 7770587895 15.01.2021 27.01.2021 15.01.2021 67,26 67,26 25.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000008 EE-Has.m 7770588083 15.01.2021 27.01.2021 15.01.2021 145,12 145,12 25.01.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000009 Tel.poplat 8275567175 15.01.2021 29.01.2021 15.01.2021 111,46 111,46 29.01.2021 35763469 T-COM Slovak Telekom
2021000010 Škôlk.Kome 0071178891 23.01.2021 06.02.2021 23.01.2021 9 9 29.01.2021 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
2021000011 Posyp cest 0002100009 21.01.2021 04.02.2021 21.01.2021 399 399 29.01.2021 33194041 Jozef Čapkovic
2021000012 Údržba VO 0000021006 21.01.2021 25.02.2021 21.01.2021 400,68 400,68 19.02.2021 36747262 EcoLed Solutions a.s
2021000013 Ochr.pr.po 0202100193 25.01.2021 03.02.2021 25.01.2021 143,47 143,47 29.01.2021 35848901 ROIN, s.r.o.
2021000014 Voda OÚ 2000032684 25.01.2021 08.02.2021 25.01.2021 69,32 69,32 05.02.2021 35850370 BVS,a.s.
2021000015 Oprava VO 0000210005 25.01.2021 08.02.2021 25.01.2021 654 654 05.02.2021 30730309 SVH
2021000016 Voda KD 2000028764 28.01.2021 10.02.2021 28.01.2021 15,82 15,82 05.02.2021 35850370 BVS,a.s.
2021000017 Aktual.KEO 0020210144 29.01.2021 11.02.2021 29.01.2021 15 15 05.02.2021 36739464 KEO s.r.o.
2021000018 Kanc.potre 0000210011 29.01.2021 11.02.2021 29.01.2021 75,57 75,57 05.02.2021 46467343 LH SYSTEMS, s.r.o.
2021000019 Dokumentác 0000082021 29.01.2021 12.02.2021 29.01.2021 40 40 05.02.2021 37566482 Jana Chynoradská-GEO
2021000020 Potrav. MŠ 0000051802 29.01.2021 08.02.2021 29.01.2021 13,9 13,9 17.02.2021 00168921 COOP JEDNOTA
2021000021 Projekt KD 0000082021 29.01.2021 10.02.2021 29.01.2021 1200 1200 05.02.2021 40907325 Ing. Stanislav Švec
2021000022 Odvoz KO 0257062664 31.01.2021 21.02.2021 31.01.2021 527,75 527,75 17.02.2021 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2021000023 Aktual.pro 0001210154 31.01.2021 14.02.2021 31.01.2021 114 114 16.02.2021 46919805 TOPSET
2021000024 Tel.poplat 8277091647 01.02.2021 18.02.2021 01.02.2021 33 33 17.02.2021 35763469 T-COM Slovak Telekom
2021000025 Odmeny ume 0002100288 01.02.2021 22.02.2021 01.02.2021 38,4 38,4 17.02.2021 17310598 SLOVGRAM
2021000026 EE-OÚ 7181104647 03.02.2021 16.02.2021 03.02.2021 844,86 844,86 16.02.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000027 EE-MŠ 7181104646 03.02.2021 16.02.2021 03.02.2021 342,8 342,8 16.02.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000028 EE Náj.byt 7575094343 03.02.2021 16.02.2021 03.02.2021 23,05 23,05 16.02.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000029 EE KD 7575094218 03.02.2021 16.02.2021 03.02.2021 85,15 85,15 16.02.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000030 EE TJ 7575094217 03.02.2021 16.02.2021 03.02.2021 67,26 67,26 16.02.2021 36677281 ZSE Energia,a.s.
2021000031 Ovocie MŠ 0202051198 03.02.2021 12.01.2021 03.02.2021 3,33 3,33 04.02.2021 34141481 PLANTEX, s.ro.
2021000032 Zber kuch. 2005501208 04.02.2021 17.02.2021 04.02.2021 18 18 17.02.2021 50336932 biomarina-biowaste s
2021000033 ŠkolenieMŠ 0202102081 09.02.2021 15.02.2021 09.02.2021 9,9 9,9 09.02.2021 53397169 PaedDr. Katarína Hvi
2021000034 Stravné lí 2730001579 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 494,4 494,4 09.02.2021 52005551 Edenred-Ticket Servi
2021000035 Údržba aut 0002021001 10.02.2021 24.02.2021 10.02.2021 275 275 17.02.2021 47585102 PROFI, s.r.o.
2021000036 Údržba VO 0000021067 16.02.2021 25.03.2021 16.02.2021 400,68 400,68 25.02.2021 36747262 EcoLed Solutions a.s
2021000037 Tel.poplat 8277426624 16.02.2021 01.03.2021 16.02.2021 116,12 116,12 25.02.2021 35763469 T-COM Slovak Telekom
2021000038 KontrolaDI 0002100103 17.02.2021 25.02.2021 17.02.2021 193,2 193,2 19.02.2021 00687022 EKOTEC spol. s r.o.
2021000039 Respirátor 0002021111 18.02.2021 20.02.2021 18.02.2021 470 470 19.02.2021 50905821 Miguel s.r.o.
2021000040 Posyp cest 0002100038 18.02.2021 01.03.2021 18.02.2021 366 366 25.02.2021 33194041 Jozef Čapkovic

[1] Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana [8]Strana